Hoofdmenu openen
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Plantkunde van A tot Z, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Hieronder staat een lijst van botanische - begrippen. Zie ook voor terminologie: beschrijvende plantkunde - , waar de begrippen in samenhang worden gepresenteerd. Wanneer een in deze lijst genoemd begrip niet apart wordt beschreven dan wordt doorverwezen naar een tekstgedeelte waarin het begrip wordt uitgelegd.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

BBewerken

CBewerken

DBewerken

EBewerken

FBewerken

GBewerken

Gaaf (bladrand) - Gametangium - Gebobbeld (bladoppervlak) - Gegolfd (bladrand) - Gegolfd (bladoppervlak) - Gekarteld (bladrand) - Gelobd (bladrand) - Geofyt - Geotropie - Geslacht - Geslachtsverdeling - Getand (bladrand) - Geveerd - Gevorkt bijscherm - Gevleugeld (stengel) - Gevleugeld (vrucht) - Gezaagd (bladrand) - geitonogamie - Graanvrucht - Gravitropie - Groenblijvend - Groeiring - Guttatie - Gynoecium - Gynostemium -

HBewerken

IBewerken

JBewerken

KBewerken

LBewerken

Labellum - Laddermerg - Langwerpig (bladoppervlak) - Lancetvormig (bladoppervlak) - Lemma - Lenticel - Liaan - Lichtkiemer - Liervormig - Lignine - Ligula - Lijnlancetvormig (bladoppervlak) - Lijnvormig (bladoppervlak) - Lip - Lithofyt - Lithotroof - Lodicula - Loofboom - Loofbos - Luchtwortel -

MBewerken

NBewerken

Naaldhout - Naaldvormig (bladoppervlak) - Napje - Nastie - Netnervig - Niervormig (bladoppervlak) - Nodium - Non-disjunctie - Noot - Nootje - Nothospecies -

OBewerken

PBewerken

RBewerken

Rank - Ras - Reeks - Resupinatie - Rizoïde - Rijk - Ringporig - Rond (bladoppervlak) - Rostellum - Ruitvormig (bladoppervlak) -

SBewerken

TBewerken

UBewerken

VBewerken

WBewerken

XBewerken

ZBewerken

Zaad - Zaadbank - Zaadknop - Zaadlob - Zaadmantel - Zaadplanten - Zaadpluis - Zaadrok - Zaailing - Zeefvat - Zelfbestuiving - Zelffertiel - Zoöchorie - Zwaardvormig (bladoppervlak) -

Levensvorm, groeivorm:boom · chamaefyt · eenjarige plant · epifyt · fanerofyt · geofyt · groeivorm · hapaxant · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · kruidachtig · levensduur · levensvorm · meerjarige plant · monocarpisch · overblijvend kruid · overblijvende plant · struik · teloomtheorie · therofyt · tweejarige plant · vaste plant · waterplant
Wortel:bijwortel · centrale cilinder · diktegroei · endodermis · exodermis · luchtwortel · penwortel · pericambium · pericykel · rhizodermis · rizoïde ·secundaire diktegroei · centrale cilinder · topmeristeem · wortel · wortelhaar · wortelmutsje · zijwortel
Stengel:bast · cambium · centrale cilinder · concaulescentie · diktegroei · knoop · lenticel · metatopie · stekel · stele · stengel · tak · topmeristeem · stam · uitloper · vertakking · wortelstok
Blad:ader · blad · bladgroen · chloroplast · bladkussen · bladmoes · bladnerf · bladschede · bladschijf · bladstand · bladsteel · bladvoet · catafyl · cladoprofyllum · chlorenchym · fyllotaxis · hoofdnerf · kokertje · ligula · nerf · nervatuur · prefoliatie · ptyxis · steunblaadje · tongetje · tuitje · vernatie · zaadlob · zijnerf
Bloemgameetspore:androecium · androfoor · androgynofoor · anthofoor · anthere · anthotaxis · bijkelk · bloemstengel · bloeiwijze · bloemgestel · bloem · bloembodem · bloembekleedsel · bloemdek · bloemdekblad · bloemkroon · bloemstengel · bractee · calyx · carpel · carpofoor · caulis · connectivum · corolla · discus · epicalyx · filament · funiculus · gametofyt · gynoecium · gynofoor · helmbindsel · helmdraad · helmhokje · helmhokje · hoogteblad · hypanthium · hypsofyl · inflorescentie · integument · kegel · kelk · kelkblad · knopligging · kroon · kroonblad · macrospore · meeldraad · meeldraaddrager · microspore · navelstreng · nucellus · omwindsel · ovarium · ovulum · periant · perigoon · petaal · placenta · pollenbuis · receptaculum · schijf · schutblad · sepaal · sporangium · spore · sporofyl · sporophyllum · sporofyt · stamper · stamperdrager · stempel · stengel · stigma · stijl · stylopodium · stylus · strobilus · tepaal · theca · vruchtbeginsel · vruchtblad · zaadbeginsel · zaadknop · zaadknopkern · zaadknopkern · zaadlijst
Vruchtzaadkieming:carpel · cotyl · cryptocotylair · embryo · endosperm · epigeïsch · fanerocotylair · hypogeïsch · integument · kieming · kiemopening · kiemwit · mierenbroodje · perisperm · pluimpje · schijnvrucht · vaatmerk · vrucht · vruchtbeginsel · vruchtblad · zaad · zaadhuid · zaadlijst · zaadlob · zygote
Morfologie & anatomie:apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · kelk · klierhaar · bloemkroon · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote