De Bolisserbeek (ook: Bolissenbeek) is een zijrivier van de Dommel in België.

De naam bevat bollis, of bol-hees, waarbij bol staat voor week of moerassig, en hees voor met kreupelhout begroeid terrein.

De beek ontspringt nabij Linde, enkele kilometers ten westen van de oorsprong van de Dommel, en stroomt in noordwestelijke richting , en dan in noordelijke richting langs Hechtel, om dan in noordwestelijke richting tussen Eksel en Wijchmaal door te lopen, waar ze uiteindelijk in de Dommel uitmondt.