Blokdiagonale matrix

Een blokdiagonale matrix is een vierkante blokmatrix met vierkante blokken op de hoofddiagonaal en elk ander blok gelijk aan de nulmatrix. Een blokdiagonale matrix A heeft de vorm

waarin Akk een vierkante matrix is.

EigenschappenBewerken

Voor de determinant en het spoor gelden de volgende eigenschappen:

 

en

 

De inverse van een blokdiagonale matrix is gelijk aan de blokdiagonale matrix van de inverse individuele blokmatrices, oftewel

 

Indien de determinant van een blokdiagonale matrix gelijk is aan nul, zijn de individuele determinanten ook gelijk aan nul.