Bloedserieus (actie)

actie

Bloedserieus is een bloedinzamelactie in enkele Vlaamse studentensteden. Ze wordt, in samenwerking met het Rode Kruis. georganiseerd door "Bloedserieus"-vrijwilligers of eventueel door enkele studentenverenigingen. De actie wordt in de meeste steden twee keer per academiejaar georganiseerd.

Ooit opgestart door LBK in 1990, heeft Bloedserieus Leuven geholpen met overal te lande nieuwe takken op te richten, onder andere in Gent (sinds 1992), Antwerpen (sinds 1998), maar ook in Diepenbeek, Brussel, Kortrijk, Hasselt, Brugge.

Tijdens de actie worden studenten gesensibiliseerd om bloed te geven. De inzamelingen gaan niet door in een donorcentrum, maar op locaties gekend door studenten die eenmalig ingericht worden hiervoor. De bloedgevers krijgen een extra verrassingspakket en er worden ook enkele nevenactiviteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een TD, een boombal of een quiz.

Bloedserieus-steden Bewerken

In Leuven wordt Bloedserieus georganiseerd door Bloedserieus Leuven.

In Gent wordt Bloedserieus georganiseerd door Bloedserieus Gent, in samenwerking met enkele studentenkringen.

In Antwerpen wordt Bloedserieus georganiseerd in samenwerking met studentenclub Prisma.

In Diepenbeek wordt Bloedserieus georganiseerd in samenwerking met studentenvereniging Miezerik.

In Brussel wordt Bloedserieus georganiseerd in samenwerking met studentenvereniging Letteren- en wijsbegeertekring.

In Hasselt wordt Bloedserieus georganiseerd in samenwerking met studentenraad PIVH.

Externe link Bewerken

Website van Bloedserieus