Blaartrekkend gas

Blaartrekkende gassen zijn chemische wapens die bij inademen de longen beschadigen en bij huidcontact onder andere blaarvorming veroorzaken.

Blaarvorming

Voorbeelden van blaartrekkende gassen zijn: