Bipolariteit

(Doorverwezen vanaf Bipolair)

Bipolariteit (bijvoeglijk naamwoord: bipolair, letterlijk tweepolig) is twee tegengestelde uitersten en komt in verschillende contexten voor.

ElektriciteitsleerBewerken

Zo is bipolariteit in de elektriciteitsleer de twee uiteinden (polen) in een elektrisch circuit waartussen een potentiaalverschil bestaat. Een elektrische schakelaar is tweepolig wanneer de schakelaar twee gescheiden stroomkringen kan bedienen.

PsychiatrieBewerken

Een bipolaire stoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door wisselende gemoedsstemmingen. Bij sommige mensen wisselen de pieken en dalen zich in een hels tempo af, zonder tussenpauzes, rapid cycling.

Internationale betrekkingenBewerken

In de internationale betrekkingen is bipolariteit een situatie waarin twee machtsblokken of machtscentra bestaan. Voorbeelden in de recente geschiedenis zijn de periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog, toen strakke allianties twee kampen vormden, en de Koude Oorlog, toen de wereldpolitiek beheerst werd door twee supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Andere vormen van internationale betrekkingen zijn: