Hoofdmenu openen

Bipolariteit (bijvoeglijk naamwoord: bipolair, letterlijk "tweepolig") is een term die twee tegengestelde uitersten aanduidt en die in verschillende contexten voorkomt.

ElektriciteitsleerBewerken

Zo wordt in de elektriciteitsleer met bipolariteit bedoeld dat in een elektrisch circuit twee uiteinden (polen) aanwezig zijn waartussen een potentiaalverschil bestaat. Een elektrische schakelaar is tweepolig wanneer de schakelaar twee gescheiden stroomkringen kan bedienen.

PsychiatrieBewerken

Een bipolaire stoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door wisselende gemoedsstemmingen.Bij sommige mensen wisselen de pieken en dalen zich in een hels tempo af, zonder tussenpauzes. In dat geval spreekt men van rapid cycling.

Internationale betrekkingenBewerken

In de internationale betrekkingen wordt met bipolariteit een situatie aangeduid waarin twee machtsblokken of machtscentra bestaan. Voorbeelden in de recente geschiedenis zijn de periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog, toen men door strakke allianties in twee kampen verdeeld was, en de Koude Oorlog, toen de wereldpolitiek beheerst werd door twee supermachten, namelijk de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. In de klassieke geschiedenis