Business Information Services Library, voorheen Business Information Service Management Library, is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement.

BiSL-model detail

BiSL is een standaard in het publieke domein sinds 2005 en wordt beheerd door de ASL BiSL Foundation, voorheen ASL Foundation. Anders dan frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (supply), maar juist op de gebruikersorganisatie (demand). In dit framework staat beschreven, hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening adequaat werkt, hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen, hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt en hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft. Het is derhalve voor alle organisaties bestemd.

Inmiddels bestaat er twee versies van het model: het oorspronkelijke model uit 2005, ook wel BiSL-1 genoemd, en BiSL Next, dat in begin 2017 is gelanceerd.

Het BiSL-1 raamwerk omvat 23 processen op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau en wordt ondersteund door een aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement binnen een organisatie. Het raamwerk wordt al door diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast en sluit aan op de procesframeworks ASL en ITIL.[1][2]

BiSL Next, de update op BiSL-1, omvat 4 drivers, 4 domains en 4 perspectives en is dus in opbouw totaal anders. Toch zijn inhoudelijk zeker heel veel onderwerpen en activiteiten uit de eerste versie van BiSL in de nieuwe versie terug te vinden.

De positie van BiSLBewerken

Men onderscheidt in de ICT drie vormen van beheer (beheerdomeinen):

 • Technisch Beheer (ITIL)
Richt zich op het in stand houden, beheren en onderhoud van de IT-infrastructuur en heeft ITIL als standaard. De IT-infrastructuur is de basis waarop applicaties kunnen draaien en bestaat uit het netwerk, de computers en operating systems en overige randapparatuur.
Onder dit beheer wordt verstaan het in stand houden van de bedrijfsapplicaties en gegevensverzamelingen van de organisatie. Applicatiebeheer houdt zich bezig met de creatie, beheer en wijzigen van applicaties naar aanleiding van geconstateerde fouten of veranderende technische of functionele eisen. ASL is hiervoor de standaard. ASL is nieuwer dan en deels geïnspireerd door ITIL.
 • Functioneel beheer (BiSL)
Functioneel beheer houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening in een organisatie. De bedrijfsapplicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie en moeten eventueel aan veranderende eisen worden aangepast. Het beschrijven van deze wijzigingen, het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren van de wijzigingen behoort tot het takenpakket van Functioneel Beheer. Functioneel Beheer heeft als standaard BiSL.

IndelingBewerken

In BiSL-1 zijn 7 procesclusters met bijbehorende processen, verdeeld over 3 niveaus, te vinden:

Strategisch / Richtinggevend niveau

 • Opstellen IV-organisatiestrategie (organisatie)
  • Relatiemanagement gebruikersorganisatie
  • Strategie inrichting IV-functie
  • Leveranciersmanagement
  • Ketenpartnersmanagement
 • Verbindende processen (richtinggevend niveau)
  • Informatiecoördinatie
 • Opstellen informatiestrategie (vormgeving)
  • Informatie lifecyclemanagement
  • Informatie portfoliomanagement
  • Bepalen keten-ontwikkelingen
  • Bepalen technologieontwikkelingen
  • Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Sturend niveau

Uitvoerend niveau

 • Gebruiksbeheer (organisatie)
  • Gebruikersondersteuning
  • Operationele IT-aansturing
  • Beheer bedrijfsinformatie
 • Verbindende processen (uitvoerend niveau)
 • Functionaliteitenbeheer (vormgeving)
  • Specificeren
  • Vormgeven niet-geautomatiseerde IV
  • Voorbereiden transitie
  • Toetsen en testen


In BiSL Next is de ordening als volgt:

Drivers

 • Need
 • Value
 • Mission
 • Capability

Perspectives

 • Business
 • Data
 • Service
 • Technology

Domains

 • Governance
 • Strategy
 • Improvement
 • Operation

CertificeringBewerken

Foundation-niveau: Om de kennis van BiSL-1 te toetsen heeft EXIN een tweetal examens ontwikkeld waarmee functioneel beheerders aan kunnen tonen dat zij het BiSL framework beheersen en toe kunnen passen. Het foundation examen heet sinds 1 mei 2012 voluit 'EXIN Business Information Management with reference to BiSL'. Sinds 1 mei 2012 is het ook mogelijk het foundation examen af te leggen bij APMG. Hier heeft het examen de naam 'BiSL Foundation'. De foundation examens van zowel EXIN als APMG zijn gebaseerd op dezelfde stof en kennen beide 40 meerkeuzevragen.

Voor BiSL Next is sinds 1 oktober 2018 bij EXIN een Nederlandstalig examen beschikbaar. APMG heeft een Engelstalig examen ontwikkeld.

Advanced-niveau: Als vervolg op dit examen heeft EXIN een examen ontwikkeld waarmee functioneel beheerders die BiSL-1 in de dagelijkse praktijk toepassen hun kennis kunnen toetsen. Dit examen heeft als naam 'Business Information Management Professional' of ook wel 'Functioneel Beheer Professional'. APMG kent ook een vervolg onder de naam 'BiSL Advanced'.

Externe linksBewerken