Bevelhebber der Zeestrijdkrachten

De bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BdZ) was tot 2005 in Nederland de hoogste operationele functie binnen de Koninklijke Marine. De functie werd bekleed door een viceadmiraal. De BdZ stond rechtstreeks onder de minister van Defensie. Met de chef Defensiestaf, hoewel dat formeel de hoogste militaire adviseur van de minister is en nog één rang hoger, bestond geen hiërarchische relatie. De bevelhebber der Zeestrijdkrachten gaf leiding aan

De functies van BdZ en die van chef van de Marinestaf werden door één persoon uitgeoefend.

Historie bewerken

De functie van bevelhebber der Zeestrijdkrachten werd gecreëerd in 1939. De eerste bevelhebber der Zeestrijdkrachten was viceadmiraal J.Th. Fürstner.

Viceadmiraal Ruurt Klaver had sinds 25 april 2003 het bevel over de Koninklijke Marine. Vanaf 5 september 2005 bestaat de functie 'bevelhebber der Zeestrijdkrachten' niet meer. Er is vanaf die datum wel een commandant Zeestrijdkrachten, die hiërarchisch onder de commandant der Strijdkrachten valt.

Lijst van bevelhebbers der Zeestrijdkrachten bewerken