Betrouwbaarheid (informatie)

informatie

Betrouwbaarheid van informatie is de mate waarin erop vertrouwd kan worden dat de informatie feitelijk waar en relevant is.

De betrouwbaarheid van media wordt afgemeten aan de betrouwbaarheid van informatie verkregen via die media. In de praktijk integreren mensen betrouwbaarheid en relevantie van mediaberichten tot een subjectief ervaren betrouwbaarheidsgevoel.