Beschermd Natuurmonument

Nederland

Een Beschermd Natuurmonument is in Nederland een natuurmonument met een beschermde status vanwege de Natuurbeschermingswet.

GeschiedenisBewerken

In de oorspronkelijke Natuurbeschermingswet uit 1967 werd het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten gemaakt. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 verviel dit onderscheid.

Met de intrede en aanwijzing van Natura 2000-gebieden zullen Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met zo'n aanwijzing komen te vervallen (zie de sterretjes achter de gebiedsnaam in de onderstaande lijst). In de Wet natuurbescherming van 2017 komt het begrip niet meer voor.

LijstBewerken

In Nederland zijn zo'n 200 natuurgebieden aangewezen als beschermd natuurmonument.

* Dit Beschermde Natuurmonument is/zal komen te vervallen als gevolg van een aanwijzing als (Vogelrichtlijngebied)/Natura2000-gebied onder de Natuurbeschermingswet 1998.

** Dit Beschermde Natuurmonument is/zal deels komen te vervallen als gevolg van een aanwijzing als (Vogelrichtlijngebied)/Natura2000-gebied onder de Natuurbeschermingswet 1998.