Beschaving

complexiteit

Beschaving heeft een verscheidenheid van betekenissen met betrekking tot de menselijke ontwikkeling. Het begrip kan verwijzen naar de algemene ontwikkeling van individuen of groepen, maar ook naar een maatschappij met een bepaalde mate van complexiteit.

Individuele beschavingBewerken

Het synoniem civilisatie is afgeleid van het Latijnse civis, dat burger of stedeling betekent. De notie van beschaven, bijschaven of minder ruw maken met een schaaf is afkomstig van het Latijnse woord erudere (ex- = uit, rudis = ruw, onbewerkt), dat herkenbaar is in eruditie.

Beschaving kan dan ook een norm van gedrag betekenen, gelijkend op etiquette. Beschaafd gedrag of beschaafdheid wordt tegenover ruw of barbaars gedrag gesteld. In deze betekenis impliceert beschaving verfijning van individuen.

Inclusieve civilisatieBewerken

Gedurende de achttiende eeuw ontstond onder invloed van de Verlichting de betekenis voor beschaven van het aanleren van kennis en normen. In het heersende vooruitgangsgeloof van die tijd was beschaving de hoogste trede van een ontwikkelingsproces. Men werd verondersteld zich daarmee te onderscheiden van eerdere barbaarse samenlevingen. Beschaving werd hiermee steeds meer synoniem aan cultuur.

Voor andere samenlevingen zou deze vorm van beschaving te bereiken zijn wanneer men zich aanpaste aan de Europese ontwikkelingen, waarmee het een inclusief begrip is. Gedurende de negentiende eeuw won dit etnocentrisch beeld terrein. De complexe eigen maatschappij werd als superieur beschouwd ten opzichte van andere minder complexe maatschappijen. Daarmee legitimeerde men de overheersing van andere volkeren. Naast het imperialisme bevorderde dit eveneens een steeds racistischer beeld van superioriteit.

De sterke beladenheid maakte dat dit begrip op deze manier steeds minder gebruikt werd. Daarbij speelde ook mee dat men cultuur en beschaving steeds meer als aparte begrippen ging beschouwen.

Exclusieve civilisatieBewerken

 
De eerste beschavingen ontstonden in de Vruchtbare Sikkel.

Gedurende de negentiende eeuw verschuift de nadruk naar een exclusieve betekenis, een beschaving waar niet iedereen deel van uitmaakt. Een beschaving is hier een complexe maatschappij die opkomt, bloeit en ondergaat. Een beschaving in deze zin is sedentair, bedrijft landbouw, kent een specialisatie en arbeidsverdeling die het mogelijk maakt om overschotten te produceren en te verhandelen en een sociale differentiatie te ontwikkelen met religieuze, politieke en culturele elites. Daarnaast bestaan hier steden en een bureaucratisch bestuur waar gebruik wordt gemaakt van het schrift. Daarbij hebben ze een dusdanig omvang dat ze meerdere kleinere culturen omvatten en bestaan ze ook geruime tijd.

Op basis hiervan kan het begrip gebruikt worden om specifieke samenlevingsvormen te onderzoeken. Hierbij worden wel de vroege beschavingen onderscheiden van de klassieke en de postklassieke beschavingen. De vroege beschavingen zijn de grote valleibeschavingen:

Soms worden hier ook de vroege beschavingen van Meso-Amerika en Zuid-Amerika bij genoemd.

Als klassieke beschavingen worden beschouwd:

Soms worden hier ook het Ghanese Rijk, Mali en het Songhai-rijk in Afrika toe gerekend.

De postklassieke beschavingen zijn:

ProblematiekBewerken

Er zijn verscheidene redenen waarom het begrip ook in deze betekenis tegenwoordig minder wordt gebruikt. Allereerst wordt er na 1500 bijna niet meer gesproken van beschavingen, hoewel nog wel van rijken. De wereld wordt steeds sterker met elkaar verbonden, waardoor er steeds minder sprake is van aparte beschavingen, maar steeds meer van een statensysteem binnen de wereldeconomie.

Daarnaast wordt van de Amerikaanse en vooral de Afrikaanse beschavingen betwijfeld of de invloed op de wereldgeschiedenis wel vergelijkbaar was met die van de grote beschavingen. Ook is het cyclische beeld van elkaar afwisselende beschavingen achterhaald en wordt er tegenwoordig veel meer de nadruk gelegd op de onderlinge interactie. Er wordt dan ook wel gekozen voor andere begrippen als rijken, samenlevingen en werelden. Anderen zoals Bruce Mazlish pleiten om het hele begrip niet meer te gebruiken.

Zie ookBewerken

NotenBewerken

LiteratuurBewerken

  Zie de categorie Beschaving van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
  Zoek beschaving op in het WikiWoordenboek.