Het bereik is de voorspelbare afstand die een projectiel vanuit een gegeven begintoestand kan bereiken door de kogelbaan te berekenen.

Bereik d van een projectiel, gelanceerd van hoogte y0 onder een hoek van θ met mondingssnelheid v.

Met verwaarlozing van de luchtweerstand is het bereik d gegeven door de formule

waarin g = 9,81 m/s² de zwaartekrachtversnelling voorstelt.

Uit de formule volgt dat bij een vlak terrein dus y0 = 0 het bereik d het grootst is voor een hoek θ = 45°.

Uit de formule volgt ook dat het bereik d des te groter is naarmate de mondingssnelheid v groter is. Om die reden hebben vuurwapens met lange loop een groter bereik, omdat meer energie van de explosieve lading in kinetische energie van projectiel omgezet wordt.