Beornwulf van Mercia

Beornwulf was van 823 tot 826 koning van Mercia.

Beornwulf
Beornwulf van Mercia
Koning van Mercia
Periode 823-826
Voorganger Ceolwulf I van Mercia
Opvolger Ludeca

ContextBewerken

In een handvest staat geschreven : "Na de dood van Coenwulf van Mercia en Kent, ontstonden er veel meningsverschillen en ontelbare geschillen tussen de leiders van het land - koningen, bisschoppen en dienaren van de kerk van God - betreffende allerlei seculiere zaken '. In 823, ergens na 26 mei, op welke datum hij land aan aartsbisschop Wulfred schonk in ruil voor een gouden en zilveren schaal, werd Ceolwulf omvergeworpen. In Mercia werd hij vervangen door Beornwulf, wiens stamboom niet bekend is en in het koninkrijk Kent greep een zekere Baldred de macht.

Lang duurde zijn heerschappij niet, in 826 versloeg Egbert van Wessex hem in de slag bij Ellendun, waar hij sneuvelde. Hij werd opgevolgd door zijn rechterhand Ludeca.