Benedenstrooms

Benedenstrooms of stroomafwaarts is de tegengestelde term van bovenstrooms of stroomopwaarts. De term wordt meestal gebruikt als richtingaanduiding bij rivieren of andere wateren die constant in één richting stromen. Benedenstrooms wijst in de richting met de stroom mee, naar de monding van het water. Benedenstroomse rivier is de stroom van getijde van de zee merkbaar en meetbaar. Op de bovenstroomse rivier is geen tegen stroom van getijde meet- en merkbaar. Dit heeft gevolgen voor stroom richting van water en gedrag van een schip.