Hoofdmenu openen

Met de term begroeiing bedoelt men de vegetatie maar ook wel de aanplant of beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn, maar ook aangeplant en door menselijk toedoen tot stand gekomen. Vaak zal het een combinatie van die twee zijn: oorspronkelijk de mens aangeplant, met daarbij veel spontaan gevestigde soorten.

Om landschappelijke redenen heeft men bij ruilverkavelingen en andere landinrichtingsprojecten vaak beplantingen aangelegd. Doordat er weinig beheer werd uitgevoerd, hebben deze beplantingen zich verder kunnen ontwikkelen tot meer natuurlijke begroeiingen.

Zie ookBewerken