Bathse spuisluis

bouwwerk in Reimerswaal

De Bathse spuisluis is een onderdeel van de Deltawerken nabij de buurtschap Bath dat behoort tot de gemeente Reimerswaal in de Nederlandse provincie Zeeland.

De sluis is niet aangelegd als verdediging tegen het water, maar is samen met het Bathse spuikanaal aangelegd om zoet water af te kunnen voeren waarmee het Volkerak, het Zoommeer, het Markiezaatsmeer en het Schelde-Rijnkanaal worden doorgespoeld (door de afdamming van deze wateren ging dit niet meer vanzelf). Door het doorlaten van vers water via de Volkerakdam wordt schoon water het gebied ingelaten. Het oude, vervuilde, water wordt via het Bathse spuikanaal en de Bathse spuisluis in de Westerschelde geloosd. Ook wordt de spuisluis gebruikt voor het lozen van water uit West-Brabant, dat via het Schelde-Rijnkanaal wordt afgevoerd.

De Bathse spuisluis staat aan het einde van het 8,4 kilometer lange, 140 meter brede en 7 meter diepe Bathse spuikanaal dat evenwijdig aan het Schelde-Rijnkanaal loopt. De sluis bestaat uit zes kokers van beton, waardoor het zoete water in de Westerschelde kan stromen. Dat gebeurt zonder hulp van pompen. Het systeem heeft een capaciteit van 100 m3 per seconde ofwel 8,5 miljoen m3 water per dag.

Met de bouw is in 1980 begonnen. In 1987 waren het kanaal en de spuisluis gereed.