Hoofdmenu openen

De Barbierbeek is een beek die ontstaat in Sint-Niklaas en bij Kruibeke uitmondt in de Schelde, via de Kruibeekse kreek. Zij loopt in hoofdzaak dwars op de helling van de cuesta van het Waasland, en heeft daarbij een voor de streek diepe vallei uitgegraven in de oostelijke flank daarvan, die gevormd werd bij de doorbraak van Hoboken. In Kruibeke vormt de Barbierbeek de grens tussen de deelgemeenten Kruibeke en Bazel.

Barbierbeek
Bron Sint-Niklaas
Monding bij Kruibeke in de Schelde
Stroomgebied van de Schelde
Stroomt door Oost-Vlaanderen
Portaal  Portaalicoon   Geografie

Terwijl de Vrasenebeek de voet van de cuesta van het Waasland ontwatert, is de Barbierbeek de enige afwatering van het hogere deel ervan, en als dusdanig overstromingsgevoelig, en vandaar ook een belangrijk aandachtspunt bij de aanleg van de potpolder in Kruibeke. Hydrografisch bekeken is de Barbierbeek een subsequente rivier en een zijrivier van de consequente Schelde.

In Bazel is het landschap rond de Barbierbeek beschermd[1] omwille van zijn oude bolle akkers. Met deze wijze van akkers aanleggen bereikte men twee doelen. Ten eerste werden rond de akkers grachten gegraven om de in het Waasland van nature slechte afwatering te verbeteren, waardoor optimaal van de nabijheid van de Barbierbeekvallei kon geprofiteerd worden. Door bij het ploegen de grond steeds naar het midden van de akker toe om te werpen, kwam de akker bol te staan zodat het water beter naar de grachten liep. Ten tweede bereikte men bij het graven van die grachten een leemlaag, en door de uitgegraven leem te mengen met de toplaag van zand, werd de vruchtbaarheid van de grond verhoogd.

De voor rolstoelgebruikers toegankelijk gemaakte wandelroute van "De drie beken" voert door dit gebied, met toegang vanuit onder andere de Beekstraat te Kruibeke.