Elymas

(Doorverwezen vanaf Bar-Jezus)

De naam Elymas betekent "De wijze". Elymas wordt ook wel Bar-Jezus (arc. Bar-Yeshua, lat. Bariesu) genoemd.

De bekering van de Proconsul door Raphaël uit 1515. Elymas is hierbij als verblind afgebeeld.

Elymas was een Joodse tovenaar en een valse profeet, te Páfos op Cyprus, die zich ophield bij de aanzienlijke Romeinse stadhouder Sergius Paulus. Hij werkte Paulus en Barnabas tegen. In het Bijbelboek Handelingen der Apostelen (13:6-12) wordt beschreven dat Elymas op het woord, door Paulus tot hem gesproken, een tijd blind is geweest.