Baie Verte Peninsula - Green Bay Regional Service Board

regional service board in Newfoundland en Labrador

Het Baie Verte Peninsula - Green Bay Regional Service Board is een regional service board (RSB) in Newfoundland en Labrador, de oostelijkste provincie van Canada. De op een intercommunale gelijkende organisatie staat officieel in voor het afvalbeheer op het Newfoundlandse schiereiland Baie Verte inclusief het gebied direct ten oosten ervan.[1]

Baie Verte Peninsula - Green Bay Regional Service Board
Geschiedenis
Opgericht 26 juli 2018
Structuur
Werkgebied Baie Verte en omgeving (Newfoundland en Labrador, Vlag van Canada Canada)
Type Regional service board
Doel Afvalbeheer

De publieke entiteit bestaat vanwege de inactiviteit van de raad echter vrijwel uitsluitend op papier. De twee subregio's binnen het RSB treden grotendeels apart van elkaar op, met enkel een gestructureerde aanpak in de westelijke Green Bay Region.

Geschiedenis bewerken

Oprichting bewerken

Op 26 juli 2018 richtte het provinciebestuur van Newfoundland en Labrador het Baie Verte Peninsula - Green Bay Regional Service Board op.[2] Dit gebeurde op basis van de "Regional Service Boards Act, 2012", de toen recent in werking getreden hernieuwde versie van de oorspronkelijke "Regional Service Board Act" (1990) die in voege trad in 2004.[3]

Vóór de oprichting in 2018 was het gebied het enige op het eiland Newfoundland dat nog niet onder een RSB viel.

Inactiviteit bewerken

Het Baie Verte Peninsula – Green Bay Regional Service Board bestaat de facto uitsluitend op papier daar de intergemeentelijke raad niet actief is.[4][1]

Vóór de oprichting van het RSB was er reeds een goed functionerende afvalbeheersorganisatie actief op het westelijke deel van Baie Verte, namelijk de Green Bay Waste Management Authority (GBWMA).[1] In het oostelijke deel van het schiereiland en het eilandrijke gebied ten oosten ervan was er daarentegen geen enkele overkoepelende structuur boven de lokale besturen. De provinciale creatie van een officieel RSB waarin beide gebieden bij elkaar terecht kwamen, is weliswaar behalve op papier tot op heden niet in de praktijk omgezet.[1] In het oostelijke gebied is er de voorbije jaren dan ook geen vooruitgang met betrekking tot de implementatie van de provinciale afvalbeheerstrategie geboekt, terwijl de GBWMA haar activiteiten in het westen gewoon is blijven voortzetten.[1]

Fusieplannen bewerken

Op 31 december 2019 publiceerde het Department of Municipal Affairs and Environment een rapport met betrekking tot de provinciale afvalbeheerstrategie. Daarin werd geadviseerd om over te gaan tot een fusie van het Baie Verte Peninsula – Green Bay RSB, Northern Peninsula RSB, Western RSB en Central RSB tot een enkele entiteit bevoegd over heel West- en Centraal-Newfoundland.[1] Een andere voorgestelde optie is een fusie enkel en alleen met het Central RSB.[1] Anno 2024 zijn er echter nog geen concrete stappen in die richting gezet.

Werkingsgebied bewerken

In de onderstaande lijst staan de 26 gemeenten, acht local service districts en de drie plaatsen zonder lokaal bestuur[5] vermeld die deel uitmaken van het gebied waar het Baie Verte Peninsula – Green Bay Regional Service Board officieel gezien de bevoegdheid heeft om een afvalbeheerssysteem uit te bouwen, uit te baten en te onderhouden.[6] Het betreft een gebied met zo'n 13.200 inwoners.[1]