Hoofdmenu openen

Bahá’í betekent letterlijk “van bahá” en bahá is het Arabisch voor licht, glorie, of heerlijkheid en staat voor Bahá'u'lláh, de Heerlijkheid Gods of de Glorie van God. De term bahá’í wordt als zelfstandig naamwoord gebruikt voor een volgeling van Bahá’u’lláh, en wordt ook gebruikt in samenstellingen als bahá’í-geloof, bahá’í-literatuur, bahá’í-gemeenschap.

Bahaïsme betekent zoveel als “naar de leer van Bahá'” en slaat aldus op afgeleide vormen van “het geloof van Bahá'” en op alles wat zich daar omheen heeft gevormd. Bahá’u’lláh heeft echter een krachtig verbond gesloten met zijn volgelingen en afsplitsingen en interpretaties verboden. Dit heeft een grote eenheid onder de bahá'ís tot gevolg en een gemeenschap die zich voor haar leiding sterk richt op de oorspronkelijke geschriften en de voorzieningen in het verbond. Alle overige boeken, studies en geschriften geven uitsluitend de persoonlijke visie van de auteur weer. Binnen de bahá’í-gemeenschap is het gebruik van de term bahaïsme dan ook onbekend. Buiten de bahá’í-gemeenschap wordt ook vaak gesproken over “de bahai” voor het bahá’í-geloof.

Sinds een studie in de eerste helft van de jaren negentig van de 20e eeuw naar het juiste gebruik van de term bahá’í binnen de Nederlandse taal is gekozen om bahá’í te schrijven met een kleine letter en een verbindingsstreepje te gebruiken in samenstellingen. Bahá’í-geloof met een hoofdletter 'B' wordt sindsdien alleen nog gebruikt voor de geïnstitutionaliseerde vorm. Voor die tijd werd analoog aan het Engels "Bahá’í" altijd met een hoofdletter geschreven en los van het woord dat er op volgt.

In 1995 verscheen “bahaigeloof, het” voor het eerst in de Woordenlijst der Nederlandse taal. In de dertiende druk van de Van Dale verschenen in die tijd de termen “bahai” en “bahaïsme”. Opvallend is dat bahai een religie wordt genoemd en bij het bahaïsme wordt verwezen naar een sekte. Voor een sekte (afsplitsing, deel van…, interpretatie) zou de term bahaïsme correct zijn. Bij een sekte gaat het veelal om een herinterpretatie van (een deel van) de leer. In dr. Udo Schaeffers Sekte of openbaringsreligie wordt gesproken over het bahá’í-geloof.

BronnenBewerken