BPG Vereniging landelijk Brabant

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenvereniging van particuliere landgoed- en andere grondeigenaren in het landelijke gebied van de provincie Noord-Brabant. De vereniging is opgericht in 1995 en vertegenwoordigt particuliere eigenaren met in totaal 17.000 ha grond (2019). Deze landbouwgronden, bossen en natuurterreinen zijn deels toegankelijk voor het publiek. BPG is lid van de Nederlandse Federatie van Particulier Grondbezit (FPG), die weer lid is van de European Landowners Organization (ELO). BPG behartigt de belangen in Noord-Brabant op provinciaal en gemeentelijk niveau. FPG behartigt op landelijk niveau de gezamenlijke belangen van ruim 180.000 hectare van particuliere eigenaren.

Geschiedenis bewerken

Begin jaren ’90 ontstond de behoefte om in Noord-Brabant meer gezamenlijk de belangen van de grondeigenaren integraal te gaan behartigen en te komen tot één brede Brabantse vereniging van particulieren. Vóór 1995 waren vele Brabantse eigenaren van landelijke eigendom al actief als lid van de:

In 1995 zijn deze verenigingen deels opgegaan in de nieuw opgerichte vereniging Brabants Particulier Grondbezit (BPG). Vervolgens sloten Brabantse eigenaren van agrarische gronden en natuurcampings zich ook aan bij BPG. Om het werkterrein van BPG duidelijker te maken hanteert zij de toevoeging: BPG Vereniging landelijk Brabant.[1]

Activiteiten bewerken

BPG versterkt en ontzorgt de particuliere grondeigenaar en het bevordert het duurzaam gebruik van het landelijke gebied in Noord-Brabant, waar wonen, werken en leven samengaan. De doelgroep bestaat vooral uit eigenaren van nieuwe of oude landgoederen en verpachters van gronden. Noord-Brabant kent een grote verscheidenheid aan particulier eigendom. Dat bestaat uit nieuwe landgoederen, landbouwgronden, bossen, natuurgebieden, wijngaarden, maar ook historische buitenplaatsen, buitenhuizen, voormalige kastelen en kloosters met bijbehorende landgoederen. De landgoederenzones vormen de parels in het Brabantse bekenlandschap. Brabantse landgoederen zijn ook verscheiden in vorm. Er zijn grote en kleine landgoederen, natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals stichtingen en BV’s), particulier of semi-particulier, terreinbeherende organisaties (TBO’s), ANBI-stichtingen) en Natuurschoonwet(NSW)-landgoedeigenaren.

Samenwerkingsverbanden bewerken

BPG is o.a. partner van Brabants manifest 'Mozaïek in ontwikkeling' (2019), Samen Sterk in Brabant (SSiB), Natuurnetwerk Brabant (NNB), de certificeringsorganisatie Stichting ZeeBra, via FPG van Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), Van Gogh Nationaal Park en de Vrienden van Brabantse landgoederen.

Literatuur bewerken

Externe link bewerken