BAC (bank)

bank

De BAC, in het Frans COB en daarom vaak met BACOB aangeduid, is de vroegere bank van de christelijke arbeidersbeweging in België.

In het begin van de twintigste eeuw en het interbellum groeide het coöperatisme in de katholieke zuil in België. Het Algemeen Christelijk Werknemersverbond werd in 1921 opgericht en men wilde komen tot meer organisatie en centralisatie. In 1924 werd de Belgische Arbeiderscoöperatie (BAC), in het Frans Coopération Ouvrière Belge (COB), opgericht, een overkoepelende orgaan dat de coöperatieve activiteiten organiseerde. BAC werd ook hoofdaandeelhouder in de Belgische Arbeidersbank of Banque Ouvrière de Belgique, opgericht in 1925, en in 1926 omgedoopt in Spaarbank der Christelijke Werklieden (SCW) of Banque d'Epargne des Ouvriers Chrétiens.[1]

Met de economische crisis van de jaren 1930 kwam er in 1934 een wet waarin het bankwezen werd hervormd: depositobanken werden gescheiden van zakenbanken. De BAC werd zo in 1935 omgevormd tot het orgaan dat instond voor het spaarwezen in de katholieke zuil en hernoemd in BAC Centrale Depositokas of COB Caisse Centrale de Dépôts. Hierin werden de spaartegoeden bij de Spaarbank, de Antwerpse Volksspaarkas en de Brusselse Arbeidersbank ondergebracht. De vroegere taken van de BAC werden door het Landelijk Verbond der Christelijke Coöperaties (LVCC) overgenomen.[2]

Na de Tweede Wereldoorlog kende de bank een grote groei in spaartegoeden. De grens tussen depositobanken en banken vervaagde, en ook bij de BAC Centrale Depositokas werd het aanbod aan diensten uitgebreid. In 1985 werd de naam gewijzigd in BAC Spaarbank of COB Banque d'Epargne..

De naam werd in 1993 veranderd in BACOB en de instelling veranderde verder van een spaarbank naar een commerciële bank. In 1997 vormde BACOB samen met verzekeringen DVV de financiële groep Artesia Banking Corporation, grotendeels in handen van Arcofin. In 2001 kwam Artesia in handen van het Frans-Belgische Dexia.

De bekendste voorzitter van BAC was Hubert Detremmerie, die begin jaren 1980 aanwezig was bij de besprekingen in Poupehan over de devaluatie van de Belgische frank.

Zie ookBewerken