Hoofdmenu openen
Azazel

Azazel is een woord dat in de Hebreeuwse Bijbel wordt gebruikt in verband met een bok die weggezonden wordt. In Leviticus 16:10 staat geschreven:

Aanhalingsteken openen
De bok (zondebok) die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel.
Aanhalingsteken sluiten

Geleerden zijn het oneens over wat "Azazel" oorspronkelijk betekende.

Volgens het apocriefe Eerste boek van Henoch was Azazel de leider van de grigori, een groep van gevallen engelen die met sterfelijke vrouwen gemeenschap had, waaruit de reuzen voortkwamen, ook bekend als de Nephilim. Azazel was onder de grigori degene die de mensen het gebruik van wapens en cosmetica leerde. Zijn lessen creƫerden zoveel onrecht dat God besloot alle leven op aarde te vernietigen in de zondvloed.

In de joodse traditie was Azazel volgens Ibn Ezra, Maimonides en anderen een demon die in de wildernis huisde. Deze joodse traditie kreeg met name in Algerije en Marokko aanhang.

Volgens onder andere de rabbijn Rashi was Azazel de naam van een klif.


In het westers occultisme wordt de demonologie van Azazel gecultiveerd; in onder andere de Lemegeton (de kleine sleutels van Salomon), in Cornelius Agrippa's boek twee van zijn Occulte filosofie of Magie en in boek twee van De heilige magie van Abramelin wordt Azazel uitvoerig behandeld en omschreven als een van de vier Grote Ridders/Prinsen/Koningen (men is het niet eens over Azazels rang) die de kwartieren (windrichtingen) bewaken. Astrologisch wordt Azazel in deze geschriften gekoppeld aan de planeet Saturnus.

In het traditioneel Satanisme wordt de naam Azazel veel gebruikt, waarbij elementen van bovenstaande gebruikt worden, bijvoorbeeld in de film Fallen.

In modern Hebreeuws betekent 'ga naar azazel' zoiets als 'val dood'. Voorwerpen die naar 'azazel' zijn gegaan, zijn onherstelbaar kapot. En tijd, geld of moeite die naar 'azazel' gingen, zijn verloren. Kortom, azazel heeft steeds een negatieve connotatie.