Autoriteit Consument & Markt

Nederlands zelfstandig bestuursorgaan
(Doorverwezen vanaf Autoriteit Consument en Markt)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Autoriteit Consument & Markt
Zurichtoren in Den Haag
Geschiedenis
Opgericht 2013
Voorganger(s) Consumentenautoriteit (CA), Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Geschiedenis
Type Toezichthouder
Directeur Martijn Snoep
Verantwoordelijke minister Micky Adriaansens
Functie minister Minister van Economische Zaken en Klimaat
Valt onder Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Jurisdictie Nederland
Hoofdkantoor Den Haag
Aantal werknemers Ruim 500[1]
Media
Website https://www.acm.nl/

Geschiedenis

bewerken

De ACM ontstond op 1 april 2013 door een fusie van de Consumentenautoriteit (CA), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).[2][3]

Met de samenvoeging van deze toezichthouders zegt de Nederlandse wetgever een vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van het markttoezicht na te streven, alsmede een vermindering van de regeldruk; daarnaast zou deze nieuwe constellatie volgens de wetgever moeten leiden tot efficiëntere inzet van personeel en het delen van kennis en ondersteuning, en daarmee tot besparingen.[4] De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid waardoor deze juridisch onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. Dit betekent tevens dat de ACM zelf en niet de bestuurders het bestuursorgaan is.

De reden om alleen de Consumentenautoriteit, OPTA en NMa te laten deelnemen aan de fusie is gelegen in het feit dat deze alle drie niet-financieel markttoezicht uitoefenen (mededingingstoezicht, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming). Hieruit valt te verklaren waarom toezichthouders als het Commissariaat voor de Media en het Agentschap Telecom niet zijn meegenomen in de samenvoeging.

Organisatie

bewerken

De Autoriteit Consument & Markt bestaat uit drie leden. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van zeven jaar en de overige leden voor een periode van vijf jaar. De voorzitter en de overige leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.[5] De bestuursleden worden door de minister van Economische Zaken benoemd, maar zij zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied. Bestuursvoorzitter van de ACM is sinds september 2018 Martijn Snoep.[6] De medewerkers van de ACM zijn rijksambtenaren die rechtstreeks onder het Ministerie van Economische Zaken vallen.

De ACM is belast met het toezicht op de mededinging, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming. Wat betreft het mededingingstoezicht voert ze de taken uit van de voormalige NMa, door toezicht uit te oefenen op de naleving van de Mededingingswet, de Wet op het financieel toezicht en enkele bepalingen uit de Drinkwaterwet. Sectorspecifiek markttoezicht heeft betrekking op het toezicht op de naleving van een verscheidenheid aan sectorspecifieke wetten en Europese verordeningen, waaronder de Spoorwegwet, de Telecommunicatiewet, de Gaswet en Verordening (EG) nr. 714/2009.[7][8] De taken omtrent de consumentenbescherming omvatten het gehele takenpakket van de voormalige Consumentenautoriteit.

BES-eilanden

bewerken

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) gelden meestal andere wetten dan in Europees Nederland. Voor het werk van de ACM gelden speciale wetten die haar belasten met het toezicht op de elektriciteits- en drinkwatervoorziening, de postsector en de telecomsector. Daarnaast stelt zij op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de tarieven vast die consumenten en bedrijven in Caribisch Nederland betalen voor elektriciteit en drinkwater.

bewerken

Referenties

bewerken
  1. Website Autoriteit Consument en Markt: Onze mensen, opgevraagd 2 augustus 2018. Gearchiveerd op 21 januari 2013.
  2. De Autoriteit Consument & Markt. ACM (juni 2023)
    "De ACM is op 1 april 2013 ontstaan door een fusie van de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). De besluiten van deze toezichthouders vindt u ook terug op deze website."
  3. Autoriteit Consument en Markt nieuwe toezichthouder. Rijksoverheid, 3 okt 2011 (gearchiveerd)
  4. Kamerstukken II 2011/12, 33 186, nr. 3, p. 1 (MvT).
  5. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (van kracht van 01-07-2016 t/m 31-12-2018). Gearchiveerd op 11 april 2021.
  6. Bestuur. ACM (juni 2023)
  7. Verordening (EG) nr. 714/2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (PbEU 2009, L 211).
  8. Kamerstukken II 2011/12, 33 186, nr. 3, p. 3 (MvT).