Een attest is een schriftelijk bewijs, een (officiële) verklaring die een mondelinge bewering versterkt, ondersteunt, wettigt.

Enkele voorbeeldenBewerken

  • Een medisch attest, bijvoorbeeld om afwezigheid op het werk te verantwoorden, of om bepaalde tegemoetkomingen te verkrijgen.
  • Een attest (over de kennis van) bedrijfsbeheer, om een eigen zaak te mogen starten.
  • Het inentingsattest voor huisdieren, nodig als men hen mee op reis wil nemen.
  • In het (Vlaamse) onderwijs bestaan er tal van attesten, met elk hun eigen waarde. Zo is er een attest van regelmatige lesbijwoning, voor wie wel een opleiding volgt maar geen examens doet. Het uitreiken van attesten in het onderwijs noemt men de "sanctie van studies".
  • Een gelijkvormigheidsattest dat bij de inschrijving van een nieuw motorvoertuig gevoegd moet worden in België.
  • Een bodemattest dat weergeeft welke informatie de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij over de grond heeft.
  • Een briefje of stuk perkament dat bij de relieken van een heilige is gevoegd en dat de 'echtheid' van de reliek bevestigt.

Zie ookBewerken