Atomaire eenheden

Atomaire eenheden zijn natuurlijke eenheden, veel gebruikt in de atoomfysica. Het zijn eenheden waarin de voor de atoomfysica relevante natuurconstanten alle de waarde van het getal 1 hebben. Meer bepaald zijn dit de lading van het elektron, de massa van het elektron, de constante van Planck en de elektrische constante alle gelijk aan 1:

Grootheid Eenheid
Lengte (L)
Massa (M)
Tijd (T)
Elektrische lading (Q)

Deze natuurlijke eenheden rekenen gemakkelijk, bijvoorbeeld: de bohrstraal is gelijk aan in SI-eenheden, maar in atomaire eenheden is . Nog een voorbeeld: de lading van een heliumatoomkern is in in SI-eenheden, maar in atomaire eenheden.

In atomaire eenheden is de fijnstructuurconstante , dus de lichtsnelheid is

.

De atomaire energie-eenheid heet de hartree. Omdat de constante van Planck dimensie energie maal tijd heeft, , is

.

De energieniveaus van het waterstofatoom zijn .

De atomaire massa-eenheid is geen atomaire eenheid: zij wordt uitgedrukt in termen van de massa van een compleet atoom, en niet die van een elektron.

Externe linkBewerken

Zie ookBewerken