Assenstelsel (kristallografie)

Het kristallografisch assenstelsel met aanduiding van de 3 hoofdassen, de hoeken tussen de assen en het symmetriecentrum S.

Het kristallografisch assenstelsel is een stelsel van denkbeeldige lijnen (assen) waarmee een kristalstelsel wordt beschreven. Er bestaan zeven assenstelsels die evenveel kristalstelsels beschrijven.

Het assenstelsel bestaat uit 3 denkbeeldige lijnen zonder welbepaalde lengte, die door het kristal lopen en elkaar kruisen in het midden van het kristal (het zogenaamde symmetriecentrum S). Per kristalstelsel wordt een apart assenstelsel getekend, omdat de lengte ervan niet bij alle 7 hetzelfde is. De verschillende assen worden altijd a, b en c genoemd. De loodlijn is altijd c (op de tekening oranje) en loopt van onder naar boven. De a-as loopt altijd van achter naar voor (rood) en de b-as gaat van links naar rechts (groen).

Het assenstelsel wordt niet altijd volledig getekend, meestal tekent men enkel de positieve kant (op de tekening zijn dit de volle lijnen). De hoeken die ze maken ten opzichte van elkaar zijn eveneens van groot belang bij het bepalen van het kristalstelsel. Deze worden gewoonlijk aangeduid met α, β en γ. Op de tekening zijn de hoeken alle 90°, maar dat kan verschillen naargelang het kristalstelsel.