Hoofdmenu openen

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

redactioneel artikel in Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in het recht op respect voor privé- en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische samenleving mogelijk zijn.

Wetsartikel Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven
Land Raad van Europa
Wet Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Hoofdstuk I
Artikel 8

TekstBewerken

 

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

  • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  • 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 

Vergelijking met nationale wetgevingBewerken

Het recht op privacy is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 10, het recht op huisvrede in artikel 12. Het briefgeheim is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 13, in de Belgische grondwet in artikel 29.

JurisprudentieBewerken