Arnold Ehret

Duits auteur

Arnold Ehret (1866 - 1922) was een Duitse natuurgenezer en schrijver over gezondheid en voeding die rond 1920 een levenswijze van gezonde voeding ontwikkelde, het Mucusless Diet Healing System. Hij was een van de eerste die vitalisme in de dieetleer bracht. Hij wordt omschreven als de vader van de naturopathie.[1]

Tegenwoordig zijn er verscheidene natuurgenezers die werken volgens Ehret’s methodes, o.a. Prof. Spira, en anderen die er sterk door geïnspireerd zijn, o.a. Dr. Robert Morse. Er wordt gepleit voor een systematische toepassing van een Mucusloos Dieet, een dieet zonder slijmproducerende voeding. De focus ligt hierbij op fruit en groene bladgroenten als ideale menselijke voeding, darmspoelingen, en vasten. Echter, Transitie speelt een grote rol gezien de menselijke fysiologie tegenwoordig dusdanig is afgetakeld door minder dan ideale voeding, dat meteen overstappen op een slijmloos dieet voor veel mensen te abrupt is.