De Arameeërs, zichzelf ook wel identificerend als Suryoye of Syrisch-Orthodoxen/Syriërs (niet te verwarren met Syrische Arabieren), vormen een Semitisch volk uit het Midden-Oosten.[2] De Arameeërs identificeren zich met de gelijknamige bevolkingsgroep die in de Oudheid in het oude Mesopotamië leefde. Arameeërs hebben een eigen taal, het Aramees. Ooit was het de taal van Syrië, een wereldtaal en de lingua franca van het gehele Midden-Oosten. De Arameeërs bekeerden zich al heel vroeg tot het christendom. De komst van de islam betekende dat de Aramese cultuur werd teruggedrongen, hoewel het Grieks de Aramese taal al eerder in veel streken had verdrongen. Tegenwoordig leven de Arameeërs in een diaspora vooral in West-Europa, Amerika en Oceanië. Dit komt door de genocide die plaatsvond in het Ottomaanse rijk en door de vervolging van Aramese christenen. [3].

Arameeërs
(Suryoye Oromoye / Aramaye)
ܣܽܘܪܝܳܝܶܐ ܐܳܪܳܡܳܝܶܐ
De Aramese vlag
De Aramese vlag
Totale bevolking 5 - 7 miljoen[1]
Verspreiding Azië:

Vlag van Syrië Syrië 2,5 miljoen[1]
Vlag van Irak Irak 2 miljoen[1]
Vlag van Libanon Libanon 150.000[1]
Vlag van Jordanië Jordanië 44.000[1]
Vlag van Turkije Turkije 40.000[1]
Vlag van Israël Israël 23.000[1]
Vlag van Iran Iran 18.500[1]
Vlag van Georgië Georgië 6.700[1]
Vlag van Armenië Armenië 2.769[1]
Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2.000[1]
Vlag van Kazachstan Kazachstan 350[1]

Europese Unie:
Vlag van Zweden Zweden 175.000[1]
Vlag van Duitsland Duitsland 150.000[1]
Vlag van Nederland Nederland 30.000[1]
Vlag van België België 20.000[1]
Vlag van Frankrijk Frankrijk 18.000[1]
Vlag van Denemarken Denemarken 15.000[1]
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 13.000[1]
Vlag van Griekenland Griekenland 8.000[1]
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 5.000[1]
Vlag van Finland Finland 2.000[1]
Vlag van Italië Italië 1.200[1]

Overige:
Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 200.000[1]
Vlag van Canada Canada 20.000[1]
Vlag van Zwitserland Zwitserland 18.000[1]
Vlag van Rusland Rusland 15.000[1]
Vlag van Australië Australië 10.500[1]
Vlag van Brazilië Brazilië 10.000[1]
Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 7.500[1]
Vlag van Oekraïne Oekraïne 3.100[1]
Vlag van Mexico Mexico 1.000[1]

Taal Aramees, Arabisch
Geloof Syrisch-orthodox, Syrisch-katholiek, Maronitisch en Syrisch-Protestants
Verwante groepen Semieten, Mhalmieten
Portaal  Portaalicoon   Landen & Volken

Geschiedenis

 
Aram-Naharaim (Syrië & Mesopotamië) door cartograaf Jodocus Hondius, 1607 te Amsterdam

Vanaf het derde millennium v.Chr. (ca. 2400-2000 v.Chr.) infiltreerden semi-nomadische stammen, de Amorieten, in Mesopotamië. Ze vestigden zich in het gebied waar de Hurrieten woonden, vermengden zich met hen en vormden zo de Arameeërs. Aantekeningen in spijkerschrift maakten al in 1200 v.Chr. melding van de Arameeërs. De Chaldeeën, die zich in 1200 v.Chr. in de oude Soemerische steden vestigden, zijn oorspronkelijk ook van Aramese afkomst.

Het land der Arameeërs heette Aram-Naharaim en betekent het tweestromenland. Dit is het tegenwoordige Zuidoost-Turkije, Syrië, Irak, Jordanië en Libanon.[4]

De bekendste steden van de Arameeërs waren onder andere Damascus, (Urfa), Antiochië, Diyarbakir, Mardin, Midyat, Nusaybin, (Cizre), Siirt, Bitlis, (Elazig, Malatya en (İdil). Deze steden liggen tegenwoordig in Turkije en Syrië. Het centrum van de Arameeërs was Syrië (Aram) met als hoofdstad Damascus. De namen Aram en Arameeërs zijn inheemse benamingen voor Syrië en Syriërs.

Verspreiding van de Arameeërs

 
Aramese wereldpopulatie.

 meer dan 500.000

 100.000 - 500.000

 50.000 - 100.000

 10.000 - 50.000

 minder dan 10.000

De Arameeërs worden beschouwd als een van de inheemse volkeren van het Midden-Oosten. Hun vaderland is Mesopotamië het huidige, Zuidoost-Turkije, Syrië, Irak, Jordanië en Libanon (Aramees: Aram Naharaim ܢܰܗܪܺܝܢ ܐܰܪܰܡ).

Turkije

De Arameeërs bevinden zich vooral in Zuidoost-Turkije, maar ook in grote steden als Istanboel en Ankara. Zuidoost-Turkije, door de Arameeërs ook wel Tur Abdin genoemd, wat berg der dienaren van God betekent, kent een oude cultuurgeschiedenis die dateert van eeuwen voor Christus. De Arameeërs maken een belangrijk deel uit van de geschiedenis van deze regio. Ook had deze regio grote betekenis in de begintijd van het christendom. Het christendom is wijdverspreid binnen de grenzen van het gebied: in het westen Mardin, in het noorden het oude Hasankeyf, in het oosten Cizre en Nusaybin in het zuiden. 50% van de bevolking van de regio woont op het platteland en houdt zich bezig met landbouw en veeteelt.

De Aramese populatie in Turkije nam af na de Aramese genocide, doordat slachtoffers vluchtten naar buurlanden. In 1915 werd ongeveer 70% van de Arameeërs die in het huidige Turkije leefden vermoord. Het aantal Arameeërs in Turkije wordt geschat op ± 40.000.[5] In de Byzantijnse periode en de eerste eeuwen van de islam was Tur Abdin geheel en al bewoond door christelijke Arameeërs. In 1974 woonden er nog ± 100.000 christenen in Tur Abdin, anno 2014 woonden er nog maar ± 5.000 personen, grotendeels oudere mensen.[6][7] De Britse reizigster Gertrude Bell bezocht de regio in 1909. "The Thousand and One Churches" is de titel van haar reisverslag, omdat er veel kerken en kloosters te bezichtigen zijn in Tur Abdin.

 
Aramese vrouwen in traditionele kledij Mardin,Turkije (1905)


Aan het begin van de 21e eeuw hebben Arameeërs in Turkije te maken met de confiscatie van landgoederen en bezittingen. Zo werden alleen al in 2017 meer dan 100 kerken, kloosters, begraafplaatsen, landerijen en overige onroerende bezittingen geconfisqueerd door de Turkse staat[8].

Syrië

Er is een zeer grote Aramese populatie in Syrië, namelijk 1,5 miljoen.[9][10] Ze wonen voornamelijk in de Al-Hasakeh-regio. De hoofdstad Damascus was vroeger ook de hoofdstad van het Aramese rijk, tegenwoordig bevindt zich daar de zetel van de Syrisch-Orthodoxe patriarch.

De Syrische burgeroorlog, sinds 2013, heeft ook tot gevolg dat Aramese christenen het doelwit zijn van salafistische en wahabistische terreur.

Irak

In Irak woonden zo'n 2 miljoen Arameeërs, vooral in het noorden in steden met relatief veel Armeniërs, Koerden, Alevieten en Jezidi's.[9] Toen eind 2013 IS in Mosoel aan de macht kwam zijn circa 160.000 Arameeërs de stad ontvlucht.[11]

Er werd enige tijd gelobbyd over een autonome regio in Irak voor de christelijke Arameeërs zonder succes.[9]

Diaspora

Sinds de Aramese genocide zijn veel Arameeërs gevlucht uit hun thuisland naar een meer veilig en comfortabel leven in het westen. Sinds het begin van de 20e eeuw is de Aramese bevolking in het Midden-Oosten drastisch afgenomen door geloofsonderdrukkingen waardoor bijvoorbeeld christenen in Turkije verplicht werden een Turkse achternaam te dragen; de Aramese namen van steden en dorpen werden veranderd in Turkse.

Aramese taal

  Zie Aramees voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De taal die de Arameeërs spreken is de Aramese taal (het Neo-Aramees). Aramees was zeer waarschijnlijk ook de taal van Jezus Christus en de apostelen. Het Aramees behoort tot de Semitische talen en was sinds 700 v.Chr. tot de 3e eeuw n.Chr. een verkeerstaal in het Nabije Oosten, zozeer dat andere Semitische talen er door verdrongen werden. Het Aramees verspreidde zich over Assyrië, Babylonië en het Perzische Rijk als diplomaten- en handelstaal. In de Perzische tijd (600-332 v.Chr.) brak het Aramees als taal door en nam dezelfde positie in als thans het Engels en het Spaans, het was de 'lingua franca', de handelstaal in de Oude Wereld. Reeds in de Assyrische tijd was het Aramees een internationaal gebruikte verkeerstaal geworden en als zodanig door de Perzen overgenomen. Vijf eeuwen voor onze jaartelling werd het Aramees ook wel Rijks-Aramees genoemd. Ook in het Babylonische rijk werd dit Rijks-Aramees gebruikt, maar zijn hoogtepunt bereikte het tijdens zesde eeuw v.Chr. tot 330 n.Chr. Lang nadien deed het nog zijn invloed gelden.

Om enkele voorbeelden te noemen: In Afghanistan is een tweetalige tekst gevonden Grieks/Aramees, die de bekering van de Indische koning Aśoka tot het boeddhisme (± 250 v.Chr.) beschrijft. Ook deze tekst is een bewijs van de invloed van het Aramees, een invloed die zelfs buiten de grenzen van het voormalige Perzische rijk reikte. Palmyra (in het Aramees Tadmur), ten oosten van Damascus in de Syrische Woestijn gelegen, was in de eerste twee eeuwen na Christus de hoofdstad van een bloeiende Aramese handelsstaat, die het Aramees als verkeerstaal hanteerde. De inscripties lopen door tot 272 n.Chr.

Zoals elke taal kent ook het Aramees vele dialecten. Dialecten van de taal die ooit ontwikkeld werden door de oude, voorchristelijke Arameeërs, bestaan vandaag de dag nog steeds en worden in het Nabije Oosten hoofdzakelijk gesproken door groepen christenen, joden en in mindere mate door moslims. Deze Aramese dialecten worden in de wetenschap vaak aangeduid met de vaktermen Neo-Aramese dialecten ofwel Modern Aramese dialecten, die op hun beurt binnen de oostelijke tak van de Aramese taal vallen, waar ook het zogenoemde Turoyo onder verstaan moet worden Deze laatste is eveneens in verschillende dialecten onder te verdelen (bijvoorbeeld het Midyat en Miden dialect), alhoewel het slechts nuanceverschillen zijn. De eeuwenoude liturgische taal van de meeste Aramese (Syrische) kerken wordt ook wel het ‘(klassiek) Syrisch’ genoemd, wat zich als een Aramees dialect in de regio van Edessa (thans Sanliurfa, Turkije) heeft ontwikkeld.

Sinds de vlucht van de Arameeërs vanaf de 20e eeuw uit hun eeuwenoude woongebieden in het bekende ‘Mesopotamië’ naar de westerse werelddelen, worden de Aramese dialecten ook elders in de wereld gesproken. Namelijk op die plaatsen waar de Arameeërs hun toevlucht gezocht hebben.

Aramese genocide

De genocide van 1915 vormt een historisch dieptepunt van de vervolging van de Arameeërs, maar ook voor en na 1915 waren Arameeërs het slachtoffer van zware vervolgingen. In 1915 begonnen Ottomaanse (Turkse) troepen samen met Koerdische paramilitairen aan een soort Endlösung. Maandenlang waren de Arameeërs het slachtoffer van georganiseerde militaire operaties met als doel voor eens en altijd een einde te maken aan de aanwezigheid van Arameeërs, Armeniërs en andere christelijke minderheden in Turkije[12]. De impact van deze genocide was enorm. Zo werd in 1915 ongeveer 70% van de Arameeërs die in Turkije leefden uitgemoord. Een groot deel van de overlevenden sloeg op de vlucht [13].

De Arameeërs beschouwen zich als een volk dat met zijn kennis, taal en handel veel bijgedragen heeft aan de wereldbeschaving, maar dat gedurende de geschiedenis zwaar onderdrukt en vervolgd is geweest en tot op de dag van vandaag nog steeds onderdrukt wordt. Zo werden honderdduizenden Arameeërs die in het noorden van Mesopotamië (het huidige zuidoosten van Turkije en noordwesten van Iran) leefden, in de periode 1915-1920 met geweld gedeporteerd, uitgehongerd en vermoord door Ottomaanse soldaten en Koerden. Hierbij kwamen 750.000 Arameeërs om het leven.[14]. Deze gebeurtenis is bekend geworden onder de naam Armeense genocide, Arameeërs spreken hier ook van het jaar van het zwaard.

Aramese vlag

De Aramese vlag is door de Arameeërs zodanig gekozen dat hij het Aramese volk in hun thuisland en in de diaspora vertegenwoordigt:

  • De adelaar zelf symboliseert kracht en macht.
  • De gele kleur is de hoop op een terugkerende onafhankelijke Aramese staat.
  • De rode achtergrond staat symbool voor het bloed dat vergoten werd tijdens genocides op het volk, waaronder de Aramese genocide.
  • De vlam staat symbool voor de Heilige Geest, waarmee de Arameeërs willen aantonen dat zij het eerste volk geweest zouden zijn dat overging op het christendom.
  • De vier sterren onderaan symboliseren de rivieren de Eufraat, Tigris, Gihon en Bishon in hun vaderland.

In hun thuisland werd al gebruik gemaakt van een vlag die vooral bij politieke afspraken gebruikt werd. De drie sterren bovenaan symboliseren de Chaldeeuws-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Nestoriaanse kerk.

Organisaties

In de jaren zeventig kwamen er veel Aramese vluchtelingen naar Nederland.[15] Zij hadden hulp nodig bij de asielprocedures, en wilden ondersteuning bij de integratie (met behoud van de eigen identiteit, taal en cultuur) in de Nederlandse samenleving.

Daartoe werden Aramese verenigingen opgericht; de eerste te Enschede in 1981. Vervolgens werden er ook Aramese verenigingen opgericht in Rijssen, Oldenzaal en Hengelo. Deze vier verenigingen worden op landelijk niveau vertegenwoordigd door de Suryoye Aramese Federatie Nederland. Deze organisatie is aangesloten bij de internationale koepel World Council of Arameans (Syriacs).

Religie van de Arameeërs

De Arameeërs zijn overwegend een christelijke bevolkingsgroep en behoren tot de volgende christelijke kerken:

Veel van de mensen van Aramese afkomst in Europa en Nederland zijn leden van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië (SOK).

Literatuur

  • Hans Hollerweger - Tur Abdin Living Cultural Heritage - Linz, Freunde des Tur Abdin, 1999, 367 p., drietalig (Engels-Duits-Turks) tekst-en fotoboek.
  • August Thiry - De Stem van Tur Abdin - novelle in reisboek Grieks vuur - Leuven, Davidsfonds, 2001.
  • Turkse en Aramese ouderen; Saxion Hogeschool Enschede, juni 2004.
  • Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), informatiebrochure.

Zie ook

Noten