Apostolische vaders

Met de benaming apostolische vaders wordt een groep auteurs bedoeld uit de eerste en tweede eeuw na chr. Deze apostolische vaders volgen op de schrijvers van het Nieuwe Testament. Hun geschriften zijn van het grootste belang voor onze kennis van de allervroegste periode van de christelijke Kerk. De geschriften van de Apostolische Vaders, bijvoorbeeld verhandelingen, brieven, fragmenten, apologieën (verweerschriften) etc., zijn alle ontstaan in de periode 90-160 na chr. De apostolische vaders bieden inzicht in de ontvangst van de Bijbelse boodschap en de opbouw van de vroege christengemeenten. De schrijvers van deze documenten hadden veelal de apostelen zelf nog gekend.

Ignatius

Documenten van de apostolische vadersBewerken

De term apostolische vaders is voor het eerst gebruikt door J. B. Cotelier die in 1672 is begonnen met het verzamelen en bijeenbrengen van deze documenten. Op dit moment worden tot de documenten van de apostolische vaders gerekend:

Soms zijn de opstellers van deze documenten onbekend. Bekende schrijvers waren:

Van Ignatius en Polycarpus is bekend dat zij als martelaar gestorven zijn.

  • Hermas was een broer was Paus Pius I. Mogelijk is hij slaaf geweest.

CitatenBewerken

De vaders citeren dikwijls uit het Nieuwe Testament en zijn daardoor een bron voor de tekstkritiek van de Bijbel. Doordat bekend is waar ze leefden en wanneer, kan een bepaalde variant gekoppeld worden aan een plaats en een tijd, en kunnen er families van teksten gevormd worden: er wordt onderscheid gemaakt tussen de Byzantijnse, Caesareaanse, Westerse en de Alexandrijnse tekst.

LiteratuurBewerken

In het Nederlandse taalgebied bestaat een uitstekende bewerking en uitgave met toelichtingen. Apostolische Vaders I en II, Dr. A.F.J. Klijn, ISBN 978-90-242-0167-9

ReferentiesBewerken

  1. sabelis, jim, Clement uit Rome, de eerste brief aan de Korintiërs1 (pdf). Geraadpleegd op 17 april 2020.
  2. Sabelis, Jim, Tweede brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs (pdf). Geraadpleegd op 17 april 2020.
  3. Sabelis, Jim, De Didache (pdf). Geraadpleegd op 17 april 2020.
  4. Sabelis, Jim, De brief van Barnabas (pdf). Geraadpleegd op 17 april 2020.
  5. Sabelis, Jim, Brief van Diognetus (kenmerken van de eerste Christenen) (pdf). Geraadpleegd op 17 april 2020.
  6. Sabelis, Jim, De Herder van Hermas (pdf). Geraadpleegd op 17 april 2020.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken