Apostolische Kamer

De Apostolische Kamer (Latijn: Camera Apostolica) is een van de organen van de Romeinse Curie. Haar taak is het beheer van de wereldlijke goederen en rechten van het pausschap tijdens een periode van sedisvacatie; de periode tussen het aftreden of overlijden van een paus en de keuze van een nieuwe paus.

Het pauselijk embleem tijdens een periode van sedisvacatie

Bestuur

bewerken

Vicecamerlengo is Giampiero Gloder.

  • De deken van de Apostolische Kamer is als het ware de rechterhand van de camerlengo. Thans wordt deze functie vervuld door Assunto Scotti. Zijn voorganger was de Nederlander Karel Kasteel.

Geschiedenis

bewerken

De Apostolische Kamer komt voort uit de reeds in de 11de eeuw bestaande Pauselijke Schatkamer (Latijn: Camera Thesauria), die aanvankelijk alleen de schatkist in het Apostolisch Paleis beheerde, maar al spoedig het hele financiële beheer van de inkomsten, giften en pauselijke domeinen, alsmede de uitgave van aalmoezen door de aartsdiaken omvatte.

Zie ook

bewerken