Antiracisme is de bestrijding van racisme en de onderdrukking van minderheidsgroepen en het streven naar de beëindiging ervan.

Antiracisme komt tot uiting in acties, bewegingen en beleid die tot doel hebben racisme tegen te gaan. In het algemeen is het doel een egalitaire samenleving te bevorderen waarin mensen niet worden gediscrimineerd op basis van hun ras. Antiracisten zien racisme als een schadelijk en sociaal alomtegenwoordig verschijnsel dat alleen uitgebannen kan worden door bepaalde veranderingen in het politieke, economische en/of sociale leven.[1]

België en Nederland bewerken

Het antiracisme beleefde een doorbraak in België en Nederland in de jaren tachtig als gevolg van de opmars van extreemrechts. Ook zorgde de economische crisis ervoor dat de aandacht voor gelijkheid van kansen en sociale rechtvaardigheid toenam.[2]

Antiracistische organisaties en bewegingen bewerken

Internationaal bewerken

Verenigde Staten bewerken

België bewerken

Nederland bewerken

Criticisme bewerken

Critici vinden dat antiracistische bewegingen de polarisatie in de maatschappij opwekt. Volgens een onderzoek op het tv-programma Hart van Nederland in 2020 na de protesten van de dood van George Floyd die door hardhandig politieoptreden om het leven kwam, bleek dat 36% van de bevraagden tegenstellingen zien toenemen door antiracisme-demonstraties.[5]

In Zimbabwe heeft volgens de Britse politicus Peter Hain, Robert Mugabe gebruikgemaakt van antiracistische retoriek om landhervorming te promoten, wat heeft geleid tot wijdverspreide hongersnood.[6]

Zie ook bewerken