Bactericide versus bacteriostatisch

(Doorverwezen vanaf Antibacteriële)
Dit artikel is net geen woordenboekartikel, het licht het belangrijkste verschil toe tussen twee begrippen die vaak voorkomen in de artikelen die ernaar verwijzen.

Bactericide[1] middelen doden de bacterie. Zo maakt penicilline de celwand zwakker, waarna de bacterie door zijn eigen osmotische druk ontploft.

Bacteriostatische antibiotica daarentegen doden de bacteriën niet, maar beletten wel dat ze zich vermenigvuldigen, zodat het lichaam de tijd krijgt ze op te ruimen. Een voorbeeld van een bacteriostatisch antibioticum is tetracycline.

Op theoretische gronden is het minder gewenst antibiotica uit deze twee groepen te combineren, omdat de bactericide werking zich in het algemeen alleen kan ontplooien bij bacteriën die daadwerkelijk groeien.

NootBewerken

  1. Spelling: er is ook de vormvariant bacteriocide (beide zowel zelfstandig als bijvoeglijk en bijwoordelijk gebruikt).