Hoofdmenu openen

Annael ofte Landboek beschrijft de geschiedenis van 1498-1530 van Friesland.

Opdracht tot het schrijven hiervan gaven op 27 februari 1528 de Staten van Friesland aan Keimpe van Martena, die zich hiervan in drie jaar kweet. Het Annael werd in een kist met drie sloten, die weer geplaatst was in een andere kist met eveneens drie sloten, te Franeker bewaard en is later in het Charterboek (II, 1-208) afgedrukt. Het bevat onder andere ordonnanties, instructies, belastingstaten en dergelijke.