Angiotensine-converterend enzym 2

gen van de soort Homo sapiens

Angiotensine-converterend enzym 2, ook wel afgekort tot ACE 2 is een exopeptidase dat de omzetting van angiotensine I naar het nonapeptide angiotensine 1-9, of de omzetting van angiotensine II naar angiotensine 1-7 katalyseert. ACE 2 heeft directe invloed op functioneren van het hart en vaatstelsel. Het enzym bevindt zich dan ook voornamelijk in vasculaire endotheelcellen van het hart en de nieren.

Protein ACE2 PDB 1r42.png

De ACE 2-receptoren zijn in studies aangewezen als plek waar het SARSr-coronavirus mensen binnentreedt. Het coronavirus SARS-CoV-2 blijkt een 10 tot 20 keer hogere affiniteit om een verbinding aan te gaan met ACE 2 in vergelijking tot het SARS-CoV.[bron?]

Zie ookBewerken