Hoofdmenu openen

Amazoneregenwoud

Wikimedia-doorverwijspagina
Het Amazoneregenwoud op 13 juni 2005
De rivier de Amazone baant zich een weg door het regenwoud

Het Amazoneregenwoud, ook wel de selva genoemd, is het grootste regenwoud op Aarde. Het heeft een oppervlakte van 5.5 miljoen km² en is verspreid over negen landen: Brazilië (60%), Peru (13%), Colombia (9%), Venezuela (5%), Bolivia (5%), Guyana (3%), Suriname (2,0%), Ecuador (1,5%) en Frans-Guyana (1,5%). Meer dan de helft van al het overgebleven regenwoud op aarde ligt in het Amazonegebied.

Inhoud

AmazonebekkenBewerken

Het regenwoud ligt in een bekken dat grotendeels door de rivier de Amazone en zijn 1100 zijrivieren wordt doorstroomd. Dit bekken werd gevormd tijdens het Paleozoïcum, tussen de 200 en 700 miljoen jaar geleden

BiodiversiteitBewerken

In het regenwoud leven ongeveer 100 miljoen insectensoorten, honderdduizenden plantensoorten, en bijna 2.000 soorten vogels en zoogdieren. De diversiteit van plantsoorten is de hoogste ter wereld. Sommige deskundigen schatten dat één vierkante kilometer meer dan 75.000 type bomen en 150.000 soorten hogere planten kan bevatten. Eén vierkante kilometer Amazoneregenwoud kan ongeveer 75.000 ton levende planten herbergen.

Eén op de vijf van alle vogels in de wereld leeft in de regenwouden van de Amazone. Maar er moeten nog een hoop soorten worden geregistreerd, ontdekt of gecatalogiseerd.

Schade aan het leefmilieu en het voorkomen hiervanBewerken

Het Amazoneregenwoud wordt de laatste decennia ernstig beschadigd. Vooral ontbossing is een groot probleem. Uit de vernietiging van het bos zal verlies van biodiversiteit voortvloeien. Verder van belang is de hoeveelheid koolstof die in de bomen zit: het vrijkomen van deze koolstof zal het broeikaseffect versterken. Er ligt ook een economische drijfveer achter het beschermen van het regenwoud: één vierkante kilometer Peruaans Amazoneregenwoud is naar schatting $ 692.000 waard als het woud intact en duurzaam is. Er zouden veel lucratieve gewassen en bomen op verbouwd kunnen worden, zoals vruchten, latex en hout.

OntbossingBewerken

Meer dan één vijfde van het Amazoneregenwoud is reeds ontbost. Ook wordt er nog een groot deel bedreigd, met name vanwege (veelal illegale) houtkap en (aangestoken) bosbranden.Er zijn belangengroepen (ranchers, sojaboeren bv.) die illegaal land nemen, het bos rooien en in gebruik nemen voor eigen baat. Wie deze praktijken aan de kaak stelt en het op durft te nemen voor de rechten van eigenaren: inheemse stammen of kleine boeren werden en worden bedreigd of zelfs vermoord (b.v. Chico Mendes, Zuster Dorothy Stang e.v.a.). De rook van deze bosbranden houdt de neerslag tegen en verergert de droogte. De boswetgeving, die voorziet dat 80% van het woud behouden moet blijven in elke zone waar gronden van bestemming veranderen, wordt overtreden.

VervuilingBewerken

Veel ondernemingen die zich in het Amazoneregenwoud vestigen, zoals de olie-industrie en plantages, springen nogal onzorgvuldig om met de omgeving. De oliepijpleidingen lekken zo veel dat de zandweggetjes er pikzwart uitzien, de olie sijpelt ook door in het drinkwater van de plaatselijke bevolking.

De plantages gebruiken grote hoeveelheden meststoffen en pesticiden. Ook is afval een groot probleem, op sommige plaatsen is er meer dan 4.000 ton van enkel pesticidenverpakkingen.

Mogelijke oplossingenBewerken

Een manier om ervoor te zorgen dat de boeren genoeg winst maken zodat ze hun grond niet hoeven te verkopen aan grootgrondbezitters door de nood aan meststoffen teniet te doen, zou zijn door gebruik te maken van de terra preta, zeer vruchtbare grond in het Amazoneregenwoud die is nagelaten door een lang vergeten beschaving waar tegenwoordig nog enkele indianenstammen van overleven. Deze aarde kan men zelf maken door in de plaats van de as van de afgebrande bomen door de regen te laten wegspoelen, het vuur op tijd uit te doven zodat er houtskool van overblijft, gemengd met de grond wordt die zeer vruchtbaar. Om het oude ecosysteem enigszins in ere te houden zou gebruik kunnen worden gemaakt van agro-bosbouw, waarin verscheidene planten worden geteeld in een op de oorspronkelijke gelijkende omgeving. Maar het beste zou zijn dat alle mensen die schade berokkenen aan de natuur weggaan uit het Amazone-woud. Daar is echter onvoldoende (politieke) steun voor.

Zie ookBewerken