Wageningen Environmental Research

onderzoeksinstituut in Wageningen, Nederland
(Doorverwezen vanaf Alterra)

Wageningen Environmental Research is een Nederlands onderzoeksinstituut voor de groene leefomgeving en onderdeel van Wageningen University & Research te Wageningen.

Het instituut doet onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale-, nationale en internationale schaal. Binnen het instituut is kennis aanwezig op onderzoeksgebieden zoals water, bodem, klimaat, landschap, natuur, biodiversiteit, bosbouw, ecologie, milieu, landgebruik, ruimtelijke ordening, geo-informatie, remote sensing en recreatie.

Bij Wageningen Environmental Research zijn in totaal ruim 400 mensen werkzaam. Het instituut is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen het DLO-Staring Centrum en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN). De Stichting voor Bodemkartering is een van zijn voorgangers.

Externe linkBewerken