Algemene literatuurwetenschap

De algemene literatuurwetenschap, ook wel afgekort tot ALW, is de verzamelnaam voor alle disciplines die zich bezighouden met de bestudering van de literatuur in brede, grensoverstijgende zin. Zij kan worden onverdeeld in twee disciplines:

In de algemene literatuurwetenschap heeft zich vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw een enorm methodenpluralisme afgetekend, reikend van de tekstimmanente benaderingen (die zich enkele met de tekst-op-zich bezighouden) tot literatuursociologie, onderzoek naar literaire receptie, empirische literatuurwetenschap en postkoloniale literatuurstudie.

Aan universiteiten onderscheidt de algemene literatuurwetenschap zich van vakgebieden als Nederlandse taal- en letterkunde, Engelse taal- en letterkunde, enzovoort, doordat zij niet aan één bepaalde taal gelieerd is.

Literatuur

bewerken
  • Maatje, Frank C., Literatuurwetenschap: grondslagen van een theorie van het literaire werk. 4e herz. dr. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1977.
  • Bronzwaer, W.J.M., D.W. Fokkema & Elrud Kunne-Ibsch (red.), Tekstboek algemene literatuurwetenschap: moderne ontwikkelingen in de literatuurwetenschap geïllustreerd in een bloemlezing uit Nederlandse en buitenlandse publikaties. Baarn: Ambo, 1977. (Basisboeken.)
  • Grivel, Charles (red.), Methoden in de literatuurwetenschap. Muiderberg: Coutinho, 1978.
  • De wetenschap van het lezen: tien jaar theorie der literaire receptie. Teksten verzameld, vertaald en ingeleid door Marijke Buursink e.a. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1978.
  • Luxemburg, Jan van, Mieke Bal & Willem Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap. 3e dr. Muiderberg: Coutinho, 1983.
  • Zeeman, Peter (red.), Literatuur en context: een inleiding in de literatuurwetenschap. Nijmegen: SUN, 1991.
  • Goedegebuure, Jaap & Odile Heynders, Literatuurwetenschap in Nederland: een vakgeschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.
  • Gorp, Hendrik van, Dirk Delabastita, Rita Ghesquiere, met medewerking van Jan Flamend, Lexicon van literaire termen. 8e herz. dr. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn, 2007.
  • Liesbeth Korthals Altes, Dick Schram (red.), Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. [Assen]: Van Gorcum, 2000.

Zie ook

bewerken