Hoofdmenu openen

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), ook wel het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid, (Frans: Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS)) is de militaire inlichtingendienst van België. Zijn burgerlijke tegenhanger is de Veiligheid van de Staat/Sûreté de l'État (VSSE).

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid - Service Général de Renseignement et de la Sécurité (ADIV/SGRS)
LOGO SGRS.JPG
Type Geheime dienst
Opgericht 1 april 1915
Voorganger(s) Dépôt de la Guerre, 2me bureau statistique (1830)/ Etat-Major, 6me Bureau Statistique et organisation des armées étrangères (1886)/Generale Staf, 2de Bureau Inlichtingen (1910)
Jurisdictie Koninkrijk België
Hoofdkantoor Brussel
Jaarlijks budget 50 miljoen EUR
Valt onder Federale Overheidsdienst Defensie
Directeur Lt-Gen Claude Van de Voorde
Website https://www.mil.be

Het hoofdkwartier van de ADIV bevindt zich in Evere.[1] De dienst telde in november 2009 619 personeelsleden[2]. Aan het hoofd van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid staat de Assistant Chief Of Staff Intelligence and Security (ACOS IS). Momenteel[wanneer?] is dit luitenant-generaal Claude Van De Voorde[3].

In plaats van de dubbele officiële Nederlandstalige en Franstalige afkorting "SGRS/ADIV" wordt ook vaak de functienaam van de directeur van de dienst ("ACOS IS") gebruikt.

AlgemeenBewerken

De ADIV werd opgericht in 1915 als 2de Bureau van de Generale Staf.[4] In tegenstelling tot de Staatsveiligheid is er geen openheid betreffende het budget van de ADIV. De dienst is ook actief in het buitenland[1] en dan vooral in de oude koloniale gebieden en de landen waar militairen deelnemen aan operaties voor peace making en peace keeping. In 2014 opereert de ADIV in Afghanistan, Mali en Libanon,[1] en ondersteunt deze mede operaties van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat.[5]

Om zo veel mogelijk overlappingen te vermijden met de burgerlijke inlichtingendienst VSSE bestaan er meerdere samenwerkingsprotocollen.[6] In zowat alle NAVO-landen bestaat er een afzonderlijke militaire inlichtingendienst.

Een relatief nieuw onderdeel van de dienst is het Cyber Security Operations Centre (CSOC), dat de computernetwerken en wapensystemen van de Belgische krijgsmacht in de gaten houdt en beveiligt tegen zogeheten cyberaanvallen. Medio 2015 werden voor dit onderdeel 24 nieuwe computerexperts gevraagd.[7]

De ADIV en de VSSE, net als fusiecenter OCAD, zijn onderworpen aan democratische controle uitgeoefend door het Vast Comité voor Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Comité I), die rapporteert aan het Parlement in de Bijzondere Commissie Belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

HoofdtakenBewerken

De ADIV is belast met het beschermen van:

  • de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied
  • de militaire defensieplannen
  • de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten
  • de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land

Zoals gedefinieerd door een Koninklijk Besluit na advies van de Nationale Veiligheidsraad:

  • het zorgen voor het behoud van de militaire veiligheid van het personeel dat onder de Minister van Defensie ressorteert en van de militaire installaties, wapens, munitie, uitrusting, plannen, geschriften, documenten, informatica- en verbindingssystemen of andere militaire voorwerpen
  • het beschermen van het geheim dat verbonden is met deze voorwerpen en het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die hen toevertrouwd worden.

Deze opdrachten worden in artikel 11 van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de Inlichtingen -en Veiligheidsdiensten bepaald. Dezelfde wet kent de dienst bevoegdheden toe om zowel via menselijke bronnen (HUMINT) als door middel van technische toepassingen (SIGINT) inlichtingen te vergaren. In 2010 werd aan de twee Belgische inlichtingendiensten met de Wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM) de bevoegdheid gegeven om technische middelen in te zetten voor het uitvoeren van hun missies. Deze dienen proportioneel te zijn aan de dreiging waartegen ze worden ingezet, en kunnen enkel door de dienst worden uitgevoerd (subsidiariteit). De ADIV zet het merendeel van zijn BIM-methoden in ten behoeve van de contraspionage. De dienst maakt ook deel uit van een aantal internationale SIGINT samenwerkingsverbanden in en buiten NAVO-verband.[8]

LiteratuurBewerken