Secretaris-generaal

een hoge, veelal hoogste, functionaris binnen een organisatie
(Doorverwezen vanaf Algemeen secretaris)

De secretaris-generaal (letterlijk: 'algemeen secretaris') is de hoogste (ambtelijk) functionaris binnen een publieke organisatie enerzijds of een lid van het senior management van een private onderneming, verantwoordelijk voor corporate governance en formele rapportering uit de bedrijfsorganen, anderzijds.

Voorbeelden

bewerken

Private sector

bewerken

Ministeries en kabinetten

bewerken

Internationale organisaties

bewerken

Communistische landen

bewerken

In communistische landen is de secretaris-generaal van de communistische partij vaak niet alleen de hoogste functionaris van die partij, maar ook de feitelijke machthebber van het land:

Elders wordt de feitelijke leider aangeduid als partijvoorzitter, in Noord-Korea ook voorzitter van de Commissie voor Staatszaken.