Het algemeen meervoudig stemrecht is in België ingevoerd in 1893. Het gaf elke man van ten minste 25 jaar oud een stem. Accijnsbetalers en mannen in het bezit van bekwaamheidsattesten kregen nog 1 of 2 bijkomende stemmen.

Dit algemeen meervoudig stemrecht zorgde ervoor dat het aantal kiezers van 46.000 in 1830 steeg tot 1.370.000 in 1893. De eerste verkiezingen met dit systeem vonden plaats in oktober 1894.

Het algemeen meervoudig stemrecht werd afgeschaft onder druk van de Belgische Werkliedenpartij in 1919, ten voordele van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen die ten minste 21 jaar waren. Onder een grondwettelijk meervoudig stemrecht verstaan sommigen een extra stemrecht van één ouder voor elk van zijn/haar kinderen.

Zie ookBewerken