Agentschap Telecom

Nederlandse overheidsorganisatie

Agentschap Telecom (AT) is een Nederlandse overheidsorganisatie die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert en controleert. Agentschap Telecom is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie is gevestigd in Groningen en Amersfoort. Per 1 januari 2023 wordt de naam Agentschap Telecom gewijzigd naar Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).[1]

Agentschap Telecom
Agentschap Telecom
Geschiedenis
Verantwoordelijke minister Micky Adriaansens
Valt onder Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Media
Website https://www.agentschaptelecom.nl/

TakenBewerken

De dienst stelt richtlijnen op en geeft vergunningen af voor het gebruik van frequentieruimte en heeft hier ook een controlerende taak. Tevens controleert de dienst de handel in elektronische apparatuur, aftappen, dataretentie en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Ten aanzien van de handel in elektronische apparatuur is het agentschap verantwoordelijk voor de controle of apparatuur voldoet aan de verplichtingen van de EMC-richtlijn en de R&TTE-richtlijn. Bovendien onderzoekt en behandelt de dienst storingsmeldingen van burgers en vergunninghouders op het gebied van EMC. De WION regelt de informatie-uitwisseling tussen grondroerders, opdrachtgevers en netbeheerders bij het graven in de ondergrond.

AanpakBewerken

Agentschap Telecom is bevoegd om illegale uitzendingen op te sporen en bestuurlijke boetes op te leggen. Er wordt daarbij veel aandacht besteedt aan uitzendingen van radiopiraten in de FM-omroepband.[2] Bij de opsporing worden auto's met radiorichtingzoekers ingezet en wordt gebruik gemaakt van het landelijk dekkend meetnetwerk van het Agentschap Telecom, waarmee het gebruik van radiofrequenties te allen tijde wordt geregistreerd.[3] Deze pro-actieve aanpak tegen radiopiraten is met Operatie Etherflits gestart in 2003. Voorheen reageerde het agentschap alleen op klachten over storing.[4] De boetes voor het illegaal gebruik van de FM-omroep frequenties kunnen oplopen tot meer dan €15.000.[5]

Bovengenoemde aanpak werd tot medio 2011 geëvalueerd, bleek effectief en werd daarna gehandhaafd.[6] De meeste zenders zonder geldige vergunning houden het voor gezien na een waarschuwing van het Agentschap Telecom. Voorheen (eind 20e eeuw) kwam men er nog vanaf met een inbeslagname van de apparatuur en eventueel alles wat daar aan bevestigd was, gevolgd door een boete van een paar honderd gulden. Daarna werd het beleid strenger gemaakt tot direct een boeteverstrekking van €1300, wat een deel van de zenders zonder vergunning afschrikte. De regering vond dit nog altijd niet ver genoeg gaan en wilde een systeem om vrijwel alle zenders op deze radioband definitief stil te leggen.

GeschiedenisBewerken

De dienst is in 1929 opgericht als Radiocontroledienst van het Staatsbedrijf der PTT (RCD) met het hoofdkantoor in Den Haag. In Nederhorst den Berg was het luisterstation gevestigd. Halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw besloot de regering om de werkloosheid in de noordelijke provincies terug te dringen door overheidstaken te spreiden. De PTT afdeling Directoraat Kabel en Verbindingen (DKV), later + Radio (DKRV), werd hierom verplaatst naar Amersfoort en het RCD-hoofdkantoor werd verplaatst naar Groningen. In 1982 werden regionale vestigingen van de RCD geopend in Zwolle voor Noord-Nederland en in Eindhoven voor Zuid-Nederland. Nederhorst den Berg werd de vestiging voor Midden-Nederland.

De Radiocontroledienst had verscheidende taken, maar was vooral gevreesd onder zendpiraten, die de dienst de codenaam "de witte muizen" gaven. Van 1976 tot 1981 werden luisterposten van de Bijzonder Radio Dienst (BRD) geïntegreerd in de RCD. In 1989 werd KSR (Kust- en Scheepsradio) toegevoegd, met als vestigingsplaats Capelle aan den IJssel. Bij privatisering van de PTT werd de RCD afgespitst en ondergebracht bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en werd de naam gewijzigd in Directie Operationele Zaken, onderdeel van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP). Later werd deze naam veranderd in Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) en Divisie Telecom als onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). In juli 2002 werd de dienst als zelfstandig agentschap ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Bij een reorganisatie in 2005 is weer gekozen voor centralisatie. Amersfoort werd nu de centrale vestiging met Groningen als hoofdkantoor. De lokale districtskantoren te Zwolle, Eindhoven en Capelle aan den IJssel en de historische RCD-vesting Nederhorst den Berg (NERA) werden opgeheven.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken