Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor het beleid omtrent lokale besturen (gemeenten, OCMW's en provincies), steden, gelijke kansen, integratie en inburgering, Brussel en de Vlaamse Rand.

Agentschap Binnenlands Bestuur
Type Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
Opgericht 1 april 2006
Jurisdictie Vlag Vlaams Gewest Vlaanderen
Hoofdkantoor Brussel
Valt onder Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid
Website vlaanderen.be/abb

Wat betreft de lokale besturen houden zijn taken onder meer in:

Het agentschap werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005; dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006. Het heette aanvankelijk "Agentschap voor Binnenlands Bestuur", maar de naam werd in 2015 gewijzigd naar simpelweg "Agentschap Binnenlands Bestuur".

Het agentschap is onderverdeeld in negen subentiteiten (zoals gewijzigd in 2019):

  • Stafdienst van de administrateur-generaal
  • DigiTeam
  • Personeel & Organisatie
  • Beleidscoördinatie & Kenniscentrum
  • Lokale Organisatie & Werking
  • Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging & Personeel
  • Lokale Financiën
  • Beleid Steden, Brussel & Vlaamse Rand
  • Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken