Afvalscheiding

Afvalscheiding is het scheiden van afval in verschillende segmenten die daardoor geschikt worden voor hergebruik of recycling. Het scheiden van afval bespaart grondstoffen en energie.[1]

Afvalscheiding in Gemeente Halderberge gebeurt door middel van het diftarsysteem, een methode van voor- of bronscheiding.

Er zijn twee momenten dat afval kan worden gescheiden: Bij bronscheiding wordt afval gescheiden voordat het wordt ingezameld, en bij nascheiding gebeurt dit door afvalverwerkers. Er zijn ook tussenvormen, waarbij bijvoorbeeld het groente, tuin en tuinafval (gft) en het glas door de burger wordt gescheiden terwijl het plastic gewoon bij het restafval kan. Aanvankelijk was voorscheiding het meest populair maar de techniek van nascheiding maakte daarna sterke ontwikkeling door: Liet gemeente Halderberge in 2019 weten dat de techniek nog in ontwikkeling was,[2] in 2021 berichtte gemeente Arnhem dat nascheiding van plastic inmiddels niet meer duurder is.[3]

Voor- of bronscheidingBewerken

De eindgebruiker scheidt bij de bron de verschillende afvalstromen. Particulieren scheiden bijvoorbeeld voor het weggooien glas, blik, metaal, papier- en kartonafval, kunststof verpakkingen, gft en lompen zodat alleen een reststroom in de vuilnisbak terechtkomt. Voordeel hiervan is dat er een relatief schone vuilstroom is.

Nadeel is dat het apart inzamelen van deze reststromen extra vervoersbewegingen met zich mee brengt ten opzichte van het als een stroom afvoeren van afval. Ook dient de burger veel verschillende containers, zakken en kratten te kunnen bergen en wordt de ophaalfrequentie soms verlaagd.

NascheidingBewerken

Nascheiding gebeurt door afvalverwerkers. Bij het samenbrengen van het afval wordt door verschillende scheidingsmethoden (bijvoorbeeld zeven en magnetisme) de verschillende herbruikbare afvalsegmenten voor verbranding of storten uit de afvalstroom gehaald.

Een voordeel is dat er slechts een vervoersbeweging nodig is om het vuil van de producent af te voeren. Nadelen zijn de extra energie die het kost om het bruikbare product uit de afvalstroom te halen. Een ander nadeel is dat de vuilstroom die gescheiden wordt van de hoofdstroom vervuild kan zijn door ander afval.

Zie ookBewerken