Onder aftekenen wordt verstaan datgene wat de grens aangeeft, meestal op te verwerken materiaal. De dikte, breedte en lengte van iets bepalen de totale hoeveelheid ervan en daarmee zijn de grenzen aangegeven. Maar het kan ook zijn:

Aftekenen op hoogte.


De technicus, vakman, tekenaar enzovoort gebruikt daarvoor diverse gereedschappen, het zogenaamde aftekengereedschap: