In de psychologie is het affect een patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel (of emotie) tot uitdrukking wordt gebracht. Als men zich de stemming van een persoon voorstelt als het emotionele 'klimaat' van die persoon, kan het affect worden gezien als het emotionele 'weer'.

Affect tussen moeder en kind

Verder wordt de term gebruikt voor een plotselinge, hevige emotie of gemoedstoestand of om het subjectief waarnemen van een eigen emotie of gemoedstoestand aan te duiden.

Het begrip affect komt ook voor in de muziektheorie. De retorische figuren die het affect doen ontstaan werden vanuit de redenaarskunst overgezet naar de muziektaal van de Barokperiode.

Zie ookBewerken