Aedes (branchevereniging)

branchevereniging
Het kantoor van Aedes bevindt zich op de achtste verdieping boven station Den Haag Centraal.

Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De vereniging is gevestigd in Den Haag, en heeft voor lobby-activiteiten op Europees niveau ook een kantoor in Brussel.

Aedes heeft 284 leden (stand 2019). Dat is circa 91% van alle woningcorporaties die samen ruim 2.4 miljoen sociale huurwoningen bezitten. Door fusies en overnames neemt het aantal zelfstandige leden af.

Aedes zelf bezit geen sociale huurwoningen of ander maatschappelijk vastgoed, maar houdt zich voornamelijk bezig met de belangenbehartiging van de leden, voorlichting over en onderzoek naar sociale woningbouw en volkshuisvesting. Deze werkzaamheden zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. Aedes is tevens werkgeversvereniging voor 28.000 werknemers van de woningcorporaties.

Om de leden een leidraad te bieden bij corporate governance, heeft Aedes in 2009 de AedesCode opgesteld. Het onafhankelijk waarderen van corporatievastgoed is ondergebracht in de Stichting Corporatie Vastgoedindex Aedex. De index geeft een benchmark van de corporatiewoning.

Aedes heeft ter voorbereiding op de Parlementaire enquête naar de Woningcorporaties de recente geschiedenis van de corporatiesector laten analyseren. Uit het rapport 'De Balans Verstoord'[1] van februari 2013 komt als belangrijkste conclusie, dat het huidige systeem van zelfstandige woningcorporaties mislukt zou zijn.[2] Het rapport bevat ook een opsomming van het twintigtal incidenten dat sinds de jaren negentig bekend is geworden ten gevolge van mismanagement van projecten, financieel mismanagement en fraude en zelfverrijking.

In maart 2014 publiceerde Aedes ook de notitie De balans hersteld: verbeteren van de legitimering van woningcorporaties[3], waarin het Aedes-bestuur een analyse maakt van het legitimeringsvraagstuk van woningcorporaties en voorstellen doet voor de versterking van die legitimering.