Advocaat-generaal

Een advocaat-generaal is een bepaalde rechterlijke magistraat. De daadwerkelijke taak van het ambt is afhankelijk van het hof waar de advocaat-generaal aan verbonden is.

Advocaat-generaal in NederlandBewerken

In Nederland zijn er twee verschillende soorten advocaten-generaal, die een totaal andere taak hebben.

Advocaat-generaal bij het ressortsparketBewerken

Een advocaat-generaal verbonden aan het ressortsparket vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij strafzaken aan een Nederlands gerechtshof. Zijn rol is te vergelijken met die van Officier van Justitie bij een rechtbank.[1] De advocaten-generaal maken deel uit van het ressortsparket, de afdeling van het Openbaar Ministerie die aan de gerechtshoven verbonden is. Het ressortsparket staat sinds 1 januari 2013, bij de wijziging van de Rechterlijke indeling van Nederland, onder leiding van de landelijk hoofdadvocaat-generaal en heeft vestigingen in de vier ressorten, bij de vier gerechtshoven. Een hoofdadvocaat-generaal staat aan het hoofd van een vestiging van het ressortsparket. Voor 1998 was de procureur-generaal hoofd van een van de vijf ressortsparketten. Sinds september 2018 is mr. Mariëtte Bode landelijk hoofdadvocaat-generaal aan het hoofd van het ressortsparket bij het Openbaar Ministerie.

De functie van advocaat-generaal als vertegenwoordiger van het OM bij het ressortsparket van het Hof vindt grondslag in art. 138 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der NederlandenBewerken

Een advocaat-generaal bij het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden adviseert de Hoge Raad. Hij brengt onafhankelijk advies uit inzake lopende procedures, doorgaans bijgestaan door wetenschappelijke medewerkers. Dit advies is de conclusie: een advocaat-generaal neemt conclusies. Uitspraken van de Hoge Raad gaan doorgaans vergezeld van de conclusie van de A-G. De Hoge Raad volgt dit advies, of wijkt ervan af als deze een andere mening heeft.

De procureur-generaal en de advocaten-generaal vormen tezamen het parket bij de Hoge Raad. Zij maken geen deel uit van het Openbaar Ministerie.

De functie van advocaat-generaal bij de Hoge Raad vindt grondslag in art. 113 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese UnieBewerken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt bijgestaan door een aantal advocaten-generaal. De taak van een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie is vergelijkbaar met de taak van de advocaat-generaal bij de Nederlandse Hoge Raad. De advocaten-generaal dienen het Hof bij te staan door middel van onpartijdige, onafhankelijke en gemotiveerde adviezen over een bepaalde zaak.[2] Deze adviezen worden net als bij de Hoge Raad "conclusies" genoemd. De advocaten-generaal worden net als de rechters van het Hof benoemd door de lidstaten voor een termijn van zes jaar en zijn herbenoembaar.[3]

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken