Adriaan van der Hoop jr.

Nederlands schrijver (1802-1841)

Adriaan van der Hoop jr. (Rotterdam, 17 juni 1802 - aldaar, 4 november 1841) was een Nederlands dichter en literatuurcriticus. Hij wordt gezien als een van de voorlopers van de literaire vernieuwingsbeweging uit de jaren ’30 van de 19e eeuw, bekend geworden onder de naam Jong Holland.

Adriaan van der Hoop jr.
Adriaan van der Hoop jr., lithografie door A.J. Ehnle
Algemene informatie
Geboren 17 juni 1802
Geboorteplaats Rotterdam
Overleden 4 november 1841
Overlijdensplaats Rotterdam
Land Nederland
Beroep dichter en literatuurcriticus
Werk
Stroming Jong Holland
Dbnl-profiel
Portaal  Portaalicoon   Literatuur

Levensloop

bewerken

Adriaan van der Hoop werd geboren in 1802 in Rotterdam. Op het gebied van lezen en schrijven was hij autodidact, omdat hij daar geen opleiding in genoten heeft. Hij leerde met name de Engelse, Franse en Hoogduitse taal en kon zich daarnaast redden in het Latijn. Vanaf 1830 schreef hij poëzie. In die periode was hij een uitzondering door te dichten over de actualiteit. Zo waren onder andere Tiendaagsche veldtogt en Rouwklagt bij het overlijden van Neérlands Koningin erg populair. In 1832 richtte Van der Hoop samen met mr. P.S. Schull het tijdschrift Bijdragen tot Boeken en Menschenkennis op en was daar onderdeel van de redactie. Ook was hij lid en bestuurder van het letterkundige genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming in Rotterdam. Hij droeg daar, net als bij Diversa sed Una in Dordrecht en Dilegentia in Den Haag, zijn gedichten voor. Tevens was Van der Hoop jr. lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, correspondent der 2de klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed 4 november 1841 op 39-jarige leeftijd in Rotterdam.

Bibliografie

bewerken
 • Over het nut, hetwelk in de beoefening der Grieksche beelden voor den jongen kunstenaar ligt opgesloten (1825)
 • Karel Theodoor Körner, beschouwd als mensch en als dichter (1826)
 • Het classische treurspel der Franschen, en het romantische treurspel der Duitschers, met elkander vergeleken en den voorrang welke het een op het andere heeft, aangetoond (1828)
 • Voorlezing over Ossian en zijne werken (1827-1828)
 • Redevoering over het belangrijke van de navolging der natuur voor den schilder (1829)
 • Redevoering over den waren roem (1830)

over actualiteiten

 • Poëzy Amsterdam (1830)
 • Aan de vorsten van Europa Rotterdam (1830)
 • De togt naar Tervueren Heldenzang. Rotterdam (1830)
 • Het nationaal congres Fragment. Rotterdam (1830)
 • Hugo en Elvire Romantisch treurspel (1831)
 • De tiendaagsche veldtogt Amsterdam (1831)
 • Warschau Dichterlijke krijgstafereelen Amsterdam (1832)
 • De togt naar Tervueren. Heldenzang Rotterdam (1832)
 • Willem Tell. Zwitsersche tafereelen Amsterdam (1832)
 • Leijden ontzet, in 1574. Dichterlijk verhaal Amsterdam (1833)
 • Johanna Shore. Treurspel in vijf bedrijven Dordrecht (1834)
 • Nikolaas van der Hulst, geschetst als mensch en als dichter (1835)
 • Redevoering over de verplichting des schilders, om in zijne voorstellingen te streven naar waarheid (1835)
 • La Esmeralda Een verhaal (Victor Hugo nageschetst). Dordrecht (1837)
 • Han van Ysland Dramatisch tafereel, Dordrecht (1837)
 • Columbus Een dichtstuk, Dordrecht (1839)
 • Ziekbed-gewaarwordingen. Mijnen vrienden toegeëigend Rotterdam (1839)
 • Van Speijk Een winter fantasie, Dordrecht (1840)
 • Gedichten 4 delen, Leiden (1859-1860)
bewerken